Сиджвік

Сиджвік (Sidgwick) Генрі (1836-1900) – англійський філософ й економіст. До філософії, етики й політекономії С. підходив з позицій утилітаризму. У праці “Методи етики” (1874) він розглядав утилітаризм як основний метод вирішення етико-моральних проблем. У його політекономічних поглядах, викладених у книзі “Принципи політичної економії” (1883), чітко простежується етична спрямованість. Водночас С. прагнув розмежувати етичні й політичні аспекти політекономії, які характеризував як сферу “мистецтва”, і суто економічні, віднесені ним до галузі “науки”. Різницю між “наукою” й “мистецтвом” він убачав у тім, що перша описує дійсне, а друге – належне. Приділяв велику увагу економічній ролі держав. У трактуванні найважливіших категорій політекономії (виробництво, розподіл, обмін, вартість, капітал) переважно наслідував Дж. Мілля.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Сиджвік - Економічний словник


Сиджвік