Стимули до ефективної праці

Стимули до ефективної праці – система заходів, до яких вдаються суб’єкти підприємницької діяльності і держава з метою спонукання до ініціативної та високоефективної праці. До цієї системи входять: 1) матеріальне стимулювання; 2) нематеріальне стимулювання. Своєю чергою, підсистема нематеріального стимулювання включає: а) моральні стимули до праці; б) організаційне стимулювання; в) стимулювання вільним часом; г) створення на підприємстві, фірмі та компанії належного соціально-психологічного клімату тощо. Матеріальне стимулювання здійснюється

у грошовій і не грошовій формах. Стимулювання в грошовій формі передбачає запровадження високоефективних систем і форм заробітної плати, вдосконалення існуючої та введення нової тарифної системи, використання заохочувальних виплат і надбавок до заробітної плати, грошових виплат за виконання поставлених цілей, “участь у прибутках”, продаж акцій за заниженими цінами та опціонів на їх купівлю тощо. Матеріальне не грошове стимулювання передбачає надання компанією різних подарунків, знижок на придбання товарів, що виробляються нею, оплату медичної страховки, поліпшення умов та охорони
праці тощо. До моральних стимулів належать: вручення нагород, грамот, розміщення відомостей про працівника на дошці пошани тощо. Заходами організаційного стимулювання є просування по службі, навчання за рахунок фірми, можливість часткового використання засобів компанії для реалізації окремих проектів працівника, надання творчих відпусток тощо. Стимулювання вільним часом включає використання гнучкого графіка роботи, надання додаткових вихідних, певне скорочення тривалості робочого дня за досягнення вищої продуктивності праці, вибір працівником часу відпустки тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Стимули до ефективної праці - Економічний словник


Стимули до ефективної праці