СТРУКТУРА ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

Документів системи правового захисту

Комерційної таємниці Підприємства

ПРИБЛИЗНА СТРУКТУРА ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ,

ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Структура “Переліку” залежить від багатьох індивідуальних особливостей підприємства: спрямованості його господарської, наукової, зовнішньоекономічної, комерційної та іншої діяльності, обсягу виконуваних робіт, послуг, які надаються, наявністю конкуруючих підприємств

тощо.

Можна рекомендувати для використання при складанні “Переліку” зразковий перелік відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства, запропонований в роботі “Економічна безпека підприємства: захист комерційної таємниці” за редакцією В. М. Чаплигіна.

“Перелік” може мати таку структуру.

1. ВИРОБНИЦТВО

1.1. Відомості про структуру виробництва, виробничі потужності, типи і розміщення устаткування, запаси сировини, матеріалів, комплектуючих і готової продукції.

2. УПРАВЛІННЯ

2.1. Відомості про застосовувані оригінальні методи управління виробництвом.

2.2.

Відомості про підготовку, прийняття і виконання окремих рішень керівництва підприємства з комерційних, організаційних, виробничих, науково-технічних та інших питань.

3. ПЛАНИ

3.1. Відомості про плани або розширення (згортання) виробництва різних видів продукції і їхніх техніко-економічних обгрунтувань.

3.2. Ті ж відомості про плани закупівель, продажу та інвестиції.

4. НАРАДИ

4.1. Відомості про факти проведення, цілі, предмети і результати нарад і засідань органів управління підприємства.

5. ФІНАНСИ

5.1. Відомості про баланси підприємства.

5.2. Відомості, що містяться в бухгалтерських книгах управління.

5.3. Відомості про кругообіг коштів підприємства.

5.4. Відомості про фінансові операції підприємства.

5.5. Відомості про стан банківських рахунків підприємства, виробничі операції.

5.6. Відомості про рівень доходів підприємства.

5.7. Відомості про боргові зобов’язання підприємства.

5.8. Відомості про стан кредиту підприємства (пасиви й активи).

6. РИНОК

6.1. Відомості про застосований підприємством оригінальний метод вивчення ринку.

6.2. Відомості про результати вивчення ринку, що містяться в оцінках стану і перспектив розвитку ринкової кон’юнктури.

6.3. Відомості про ринкову стратегію підприємства.

6.4. Відомості про застосований підприємством оригінальний метод здійснення продажів.

6.5. Відомості про ефективність комерційної діяльності підприємства.

7. ПАРТНЕРИ

7.1. Систематизовані відомості про внутрішніх і зарубіжних замовників, підрядників, постачальників, споживачів, покупців, компаньйонів, спонсорів, посередників, клієнтів, а також про інші ділові відносини підприємства про його конкурентів, що не містяться у відкритих джерелах (довідниках, каталогах та ін.).

8. ПЕРЕГОВОРИ

8.1. Відомості про підготовку і результати проведення переговорів діловими партнерами підприємства.

9. КОНТРАКТИ

9.1. Відомості, умови конфіденційності яких установлені в договорах, контрактах, угодах та інших зобов’язаннях підприємства.

10. ЦІНИ

10.1. Відомості про методи розрахунку, структури і рівні цін на продукцію та розміри знижок.

11. ТОРГИ, АУКЦІОНИ

11.1. Відомості про підготовку до торгів або аукціону і їхні результати.

12. НАУКА І ТЕХНІКА

12.1. Відомості про цілі, завдання, програми перспективних наукових досліджень.

12.2. Ключові ідеї науково-дослідних робот.

12.3. Точні значення, конструктивні характеристики створюваних виробів і оптимальних параметрів розроблюваних технологічних процесів (розміри, обсяги, конфігурація, процентний зміст компонентів, температура, тиск, час і т. ін.)

12.4. Аналітичні і графічні залежності, що відображають знайдені закономірності і взаємозв’язки.

12.5. Дані про умови експериментів і устаткування, на якому вони здійснювалися.

12.6. Відомості про матеріали, з яких виготовлені окремі деталі.

12.7. Відомості про методи захисту від підробки товарних знаків.

13. ТЕХНОЛОГІЯ

13.1. Відомості про особливості використаних і розроблюваних технологій та специфіка їхнього застосування.

14. БЕЗПЕКА

14.1. Відомості про порядок і стан організації захисту комерційної таємниці.

14.2. Відомості про порядок і стан організації охорони, пропускний режим, системи сигналізації.

14.3. Відомості, що складають комерційну таємницю підприємств – партнерів і передані на довірчій основі.

Підрозділ безпеки підприємства

“КТ-конфіденційно”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СТРУКТУРА ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ - Довідник з економіки


СТРУКТУРА ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ