Віддання до суду

Віддання до суду – самостійна стадія кримінального процесу, на якій суддя одноособово або суд у розпорядчому засіданні, не вирішуючи наперед питання про винність обвинуваченого, перевіряє достатність підстав для розгляду справи в судовому засіданні. В. до с. передує судовому розгляду справи, регулюється главою 23 КПК. На цій стадії з’ясовують такі питання: чи підсудна справа суду; чи немає у справі підстав для закриття її або зупинення; чи зібрана необхідна сукупність доказів для розгляду справи по суті; чи правильно кваліфіковані за статтями кримінального закону дії обвинуваченого та ін. У разі віддання обвинуваченого до суду (з цього моменту він стає підсудним) вирішуються питання, пов’язані з підготовкою справи до розгляду в судовому засіданні. Прийняті рішення фіксуються у постанові судді або в ухвалі розпорядчого засідання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Віддання до суду - Довідник з правознавства


Віддання до суду