ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

Ви розгорнули підручник, за яким вивчатимете історію в шостому класі. Предмет “історія” не є новим у вашому шкільному розкладі. Торік ви довідалися, що історія – одна з найдавніших галузей знань. Це наука, що досліджує, яким було життя людства в минулому. Історики вивчають події від найдавніших часів до дня вчорашнього, прагнучи встановити, як і чому людське життя змінювалося.

На уроках у п’ятому класі ви дізналися про найважливіші події історії України, познайомилися з найвідомішими

постатями, чиї діяння вплинули на перебіг історичних подій у нашій країні. Отримали уявлення й про те, як саме історики довідуються про минувшину.

– Пригадайте, про які події історії України ви дізналися торік. Розкажіть про одну-дві події, що справили на вас найсильніше враження, за планом: 1. Що це за подія? 2. Коли й де вона відбулася? 3. Хто з історичних діячів є її учасником? 4. Яку роль відіграла ця подія в історії України?

– Пригадайте імена історичних діячів, про яких ви довідалися минулого навчального року. Які події історії України пов’язані з ними?

– У п’ятому класі ви також

довідалися про визначні культурні пам’ятки України. Роздивіться подані нижче ілюстрації та підготуйте розповідь про одну із зображених пам’яток за планом: 1. Що це за пам’ятка? 2. Коли та ким її було створено? 3. Чим відома пам’ятка?

 ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

Що більше часу віддаляє подію від сьогодення, то менше відомостей про неї зберігає людська пам’ять. Щоб відтворити картини минулого, історики послуговуються історичними джерелами – так називають різноманітні пам’ятки, які є свідками минулих подій.

– Роздивіться зображення джерел, які допомагають ученим дізнаватися про минуле людства. Визначте, до якого різновиду історичних джерел належать зображені пам’ятки.

 ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

Пам’ятки – джерела з історії стародавнього світу.

Події, про які дізнаються історики з джерел, відбуваються в різний час. Тож історія розгортається в часі. Час можна порівняти з річкою, яка ніколи не спиняється й не повертається у зворотний бік. Недаремно мудреці минулого казали: “Час і течія річки не чекають людину”. Щоб орієнтуватися в розмаїтті подій минулого, історики для зручності поділяють історичний час на великі відтинки – періоди, або епохи.

Наведені в попередньому завданні пам’ятки висвітлюють факти, що відбулися від мільйона до кількох тисяч років тому. Ці факти досліджує історія стародавнього світу – галузь історії людства, або всесвітньої історії, яку ви будете опановувати цього року. У наступних класах ви вивчатимете історію середніх віків, нову та новітню історію.

Вивчаючи матеріал перших тем, ви дізнаєтесь, який шлях долали народи, аж поки досягли рівня, коли виникала держава.

Держава – спосіб управління суспільством

 ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

– Проаналізувавши схему, сформулюйте, що таке держава.

Зверніть увагу: такий рівень розвитку суспільства, за якого постають міста, винаходять писемність, з’являється держава, називають цивілізацією.

 ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

Тож на уроках історії стародавнього світу ви дізнаєтесь, як формувалося людське суспільство: як жили й чим займалися люди за найдавніших часів, як виникали перші держави та як розвивалися найдавніші цивілізації на земній кулі. Історія стародавнього світу охоплює проміжок часу від початку розвитку людства до 476 р. – року падіння Західної Римської імперії.

Перший розділ курсу присвячено найдавнішим часам історії людства. Період від появи перших пралюдей до виникнення міст, держав і появи писемності називають первісною добою, або первісністю. Наступні розділи присвячено історії Давнього Сходу, Давньої Греції та Давнього Риму. Отже, ви вивчатимете історію різних країн та народів – всесвітню історію. Та вже на перших уроках переконаєтеся, що історія нашої Батьківщини віддавна стала частиною всесвітньої історії.

Оцініть себе

1. Що таке історія? Які різновиди історичних джерел ви знаєте?

2. Які джерела використовують історики для розповіді про різні періоди історії стародавнього світу?

3. Що вивчає історія стародавнього світу? Які межі охоплює цей період всесвітньої історії?

4. Витлумачте поняття: всесвітня історія, первісність, держава, цивілізація.

Що для вас є найцікавішим на уроках історії? Про факти та події якого періоду історії стародавнього світу вам доводилося чути або читати? Про що ви хотіли б дізнатися докладніше? Чи доводилося вам переглядати кінофільми про події стародавньої історії? Чи цікаві ці фільми? Як ви вважаєте, чому їх знімають?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ - Історія


ВСТУП: ІСТОРІЯ ЯК НАУКА ТА ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ