Загальна характеристика родини заліза – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 14. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

§ 14.5. Загальна характеристика родини заліза

У побічній підгрупі VIII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва розташовано 9 елементів: ферум, кобальт, нікол, рутеній, родій, паладій, осмій, іридій, платина. Подібні між собою елементи цієї групи утворюють горизонтальні угруповання, так звані тріади. Елементи ферум, кобальт і нікол утворюють тріаду феруму, або родину феруму. Решта елементів VIII групи

складають родину платинових металів, яка включає тріади паладію і платини. За властивостями ці родини істотно відрізняються між собою.

Атоми елементів тріади феруму мають на зовнішньому ергетичному рівні по 2 електрони, як і вонивіддають у хімічних реакціях. Проте в утворенні хімічних зв’язків беруть участь і електрони Зd-орбіталей другого ззовні рівня. У своїх стійких сполуках ці елементи виявляють ступінь окиснення +2, +3. Утворюють оксиди складу RO та R2O3. Їм відповідають гідроксиди складу R(OH)2 та R(OH)3.

Для елементів тріади (родини) феруму характерна властивість приєднувати нейтральні молекули,

наприклад оксиду карбону(ІІ). Карбоніли Ni(CO)4, Со(СО)4 та Fe(CO)5 застосовують для добування надчистих металів.

Кобальт і нікель менш реакційноздатні, ніж залізо. При звичайній температурі вони стійкі до корозії на повітрі, у воді і у різних розчинах. Розведені хлоридна і сульфатна кислоти легко розчиняють залізо і кобальт, а нікель – лише при нагріванні. Концентрована нітратна кислота всі три метали пасивує.

Метали родини феруму при нагріванні взаємодіють з киснем, парою води, галогенами, сіркою, фосфором, кремнієм, вугіллям і бором. Найстійкішими є сполуки феруму(ІІІ), кобальту(ІІ) та ніколу(ІІ).

Залізо, кобальт і нікель у ряду стандартних електродних потенціалів розташовані до водню, платинові метали – після. Тому перші поширені в природі у вигляді сполук (оксиди, сульфіди, сульфати, карбонати), у вільному стані трапляються рідко – у вигляді залізних метеоритів. За поширеністю у природі після заліза йде нікель, а потім кобальт.

Сполуки елементів родини феруму у ступені окиснення +2 подібні між собою. В стані вищих ступенів окиснення вони виявляють окисні властивості.

Залізо, кобальт, нікель та їх сплави – дуже важливі матеріали сучасної техніки. Проте найбільше значення має залізо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Загальна характеристика родини заліза – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП - Довідник з хімії


Загальна характеристика родини заліза – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП