Закономірності розвитку світової валютної системи

Закономірності розвитку світової валютної системи – найважливіші довготривалі тенденції та властиві їм суперечності, які визначають характерні ознаки і властивості процесу еволюції системи. Такими основними закономірностями є: 1) поступова демонетизація і послаблення ролі американського долара; 2) посилення наднаціонального регулювання цієї системи, в т. ч. на рівні регіональних економічних об’єднань; 3) запровадження колективних валют.
Закономірності розвитку світової валютної системи