Ціна

Ціна -1) грошове вираження вартості товару. Залежно від призначення Ц. бувають оптовими, роздрібними, закупівельними, а від строку дії – постійними, тимчасовими, разовими; 2) істотна умова в оплатних договорах. Договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо Ц. в сплатному договорі. За умов переходу до ринкових відносин Ц. в оплатних договорах встановлюються за домовленістю між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем) продукції, товарів, послуг. Разом з тим з метою стримування інфляційних процесів і соціального захисту прав

споживачів здійснюється й нормативне регулювання цін згідно з Тимчасовим положенням про державне регулювання цін і тарифів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 22.ХІІ.1992 № 715 (з наступними змінами і доповненнями). Цим Положенням визначені органи, що здійснюють державне регулювання цін і тарифів, перелік продукції, товарів і послуг, на які поширюється державне регулювання цін, а також перелік продукції, товарів і послуг, за яким підприємства – виробники здійснюють декларування зміни цін і тарифів. З метою недопущення необгрунтованого зростання цінна нафтопродукти Кабінет Міністрів 25.1.1994 затвердив Положення про державне регулювання цін на нафтопродукти, що реалізуються на території України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ціна - Довідник з правознавства


Ціна