Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства

Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства – діяльність, що випливає з призначення цього господарства. Регламентується ст. 20 Закону України “Про селянське (фермерське) господарство”. Згідно з цим законом селянське (фермерське) господарство діє в умовах самоокупності. Всі витрати воно покриває за рахунок власних доходів. Господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організовує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку у встановленому порядку та реалізацію, за власним

розсудом підбирає партнерів з економічних зв’язків у всіх сферах діяльності, в тому числі іноземних. Воно може поряд із сільськогосподарським виробництвом займатися будь-яким іншим видом діяльності, не забороненим законодавством України. Господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими підприємствами та організаціями, з окремими громадянами, самостійно вибирати партнерів, у тому числі іноземних, для укладання договорів. Спори, що виникають під час виконання договорів, вирішуються судом у звичайному порядку або арбітражним судом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства - Довідник з правознавства


Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства