Капіталізм державний

Політологічний словник

Капіталізм державний – безпосередня участь держави в економіці країни. Основним виявом К. д. є державна власність на промислові, транспортні, банківські підприємства, земельні, лісові та інші угіддя. К. д. формується на ранній стадії розвитку капіталізму, коли ще недостатньо нагромаджений приватний капітал. При К. д. держава в багатьох країнах володіє залізницями, портами, каналами. Крім того, К. д. є складовою багатоукладної економіки країни. Він є важливим і помітним засобом державного регулювання економіки, структурної перебудови господарства на його шляху переходу від аграрного до індустріального суспільства.

Економічний словник – довідник / За ред С. В. Мочерного. – К., 1995.

М. Головатий
Капіталізм державний