МОТИВАЦІЇ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

МОТИВАЦІЇ

Мотивації (від лат. motivus – рушійний, спонукаючий) – активні стани мозкових структур, спонукаючи вищих хребетних тварин і людину скоювати дії (акти поведінки), направлені на за­доволення своїх потреб. Мотивації роблять поведінку цілеспрямо­ваною, орієнтуючи її або спадково (складні безумовні рефлекси, інстинкти), або завдяки раніше накопиченому умовно-рефлекторному досвіду. Розрізняють мотивації індивідуальні, направлені

на підтримку гомеостазу організму (голод, спрага, уникнення болю, статевий потяг тощо), групові (турбота про потомство, пошук міс­ця в груповій ієрархії), пізнавальні (дослідницька поведінка, іг­рова діяльність).

Розроблена нейрофізіологія головним чином індивідуальних мотивацій. Біохімічні зсуви у внутрішньому середовищі організ­му, як і дія зовнішніх стимулів, трансформуються в процес збу­дження, який активує спеціальні структури гіпоталамуса. Звідси мотиваційне збудження розповсюджується на лімбічну систему і кору великих півкуль головного мозку, де формується програма поведінки, здатна привести

до задоволення потреб.

Гігієна фізичної і розумової праці. Режим роботи і відпочин­ку. Напружена або тривала робота супроводиться утомленістю організму, може стати причиною розладу його діяльності, зни­ження працездатності. На відновлення функцій організму необ­хідно затрачувати час, застосувати спеціальні методи лікування. Для запобігання таких негативних наслідків необхідно дотриму­ватися правил гігієни, відмінних для осіб різного віку і професій і вимагаючи відповідних поправок, які можуть зробити фахівці. Але кожна людина повинна мати загально-гігієнічні звички. Перш за все необхідно самому контролювати стан свого здоров’я за допомогою простих заходів і регулювати фізичні і розумові на­вантаження. Його можна визначити по самопочуттю, стану сну, апетиту, появі больових відчуттів. Об’єктивними ознаками є: маса тіла, рівень артеріального тиску, частота пульсу, дихання тощо.

Попередити утому можна шляхом підвищення загальної тре­нованості організму. Фізичні і психічні навантаження в чергу­ванні з активним відпочинком, а також перемикання на інші ви­ди діяльності знімають або запобігають утомленості. При фізич­ній роботі необхідно використовувати різноманітні способи рухо­вих навиків. Правильний режим роботи, відпочинку і харчування зберігає здоров’я. При цьому важливим чинником залишається підтримка позитивних емоцій у колективі.

Особам, у яких переважає розумова праця, необхідно більше уваги приділяти фізичним навантаженням. Особливо це стосуєть­ся учнів у період підготовки до іспитів. Кожні 45-50 хв занять необхідно супроводжувати 10-15-хвилинними перервами для виконання фізичних вправ. В цілому розпорядок дня будується таким чином.

На сон відводиться не менше 8 год. на добу, переважно в ніч­ний час; лягати спати і вставати необхідно в один і той же час. Після підйому – ранкова зарядка та водні процедури; споживан­ня їжі в одні й ті ж години 3-4 раз на день з перервами не більше 5 год.; перед сном необхідно робити 1-2-годинні прогулянки на свіжому повітрі (крім всього іншого це сприяє запам’ятовуванню вивченого). Приміщення для сну необхідно провітрювати. Ліжко повинне бути зручним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


МОТИВАЦІЇ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я - Довідник з біології


МОТИВАЦІЇ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я