ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

Окисно-відновні реакції проходять за рахунок переходу електронів або атомів від одних частинок до інших.

У реакції

 ОКИСНО ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

Відбувається перехід електронів від атомів заліза (відновник) до іонів Купруму (окисник).

В реакції

 ОКИСНО ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

Відбувається перехід атомів Оксигену від іонів СlO – (окисник) до йонів SO32- (відновник).
ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ