Політична теорія

Політологічний словник

Політична теорія – 1) історія політичної думки (діяльність з дослідження праць класичних мислителів, відомих фахівців, що досліджували і досліджують різноманітні аспекти феномену політики, політичного життя тощо); 2) тлумачення понять (демократія, свобода, справедливість тощо); 3) формальне моделювання (конструювання формальних моделей політичних процесів); 4) теоретична політологія (більш теоретичний аспект звичайної політології). До 70-х років XX ст. вираз “теоретична політологія” був категоріальним терміном,

що стосувався канонічних класичних текстів від Платона до Маркса і широкого кола тогочасних досліджень у таких галузях, як філософія, політологія та історія. Тобто П. т. спочатку (США) була розділом політології. Наприкінці 90-х років у США, пізніше – в Європі політологія виокремилася в самостійну суспільну науку, а П. т. свого часу також почала формуватися як певною мірою окрема наукова дисципліна, хоча і до сьогодні чіткого розподілу тут не існує.

Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К., 2000;Crick В. The American Science of Politic. – Berkeley, 1959; What Should Political Theory Be Now? / Ed J. S. Nelson. – Albany; N.-Y., 1983.

M. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Політична теорія - Довідник з політології


Політична теорія