РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія – універсальний довідник

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

У результаті взаємодії еквівалентних кількостей кислоти і основи утвориться нейтральний розчин солі, тому така реакція називається реакцією нейтралізації.

Кислота може бути нейтралізована не тільки основою, але й основним оксидом:

 РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ   ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Аналогічно луг нейтралізується кислотним оксидом:

 РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ   ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

У всіх реакціях нейтралізації продуктами є сіль і вода. Під час взаємодії основного оксиду з кислотним утворюється лише сіль:

 РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ   ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК