СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ АФРИКИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

УРОК 21. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ АФРИКИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання о природних зонах Африки; сформувати знання про основні природоохоронні території Африки, стихійні явища природи, екологічні проблеми Африки; сприяти розумінню причин виникнення екологічних проблем материка та загострення стихійних явищ; вдосконалювати практичні уміння працювати з картами атласа.

Основні поняття: заповідник, національний парк, стихійні явища, екологічні проблеми,

опустелювання.

Обладнання: фізична карти Африки, відеосюжети про національні парки та заповідники, підручники, атласи.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

– Які природні зони сформувалися на африканському континенті? Чому в Африці переважають зональні природні комплекси?

– Назвіть основні особливості вологих екваторіальних лісів. Чому савани й рідколісся займають значні площі в Африці?

– Яким чином представники органічного світу пристосувалися до природних умов пустель?

– Які явища природи можна

зарахувати до стихійних лих?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Африканська природа різноманітна, багата та своєрідна. Саме в Африці знаходяться всесвітньо відомі національні парки, куди з’їжджаються туристи з багатьох країн подивитися на тварин у природному середовищі. Але ці природоохоронні території призначені не стільки для задоволення туристів, скільки насамперед для збереження та охорони унікальної природи материка, яка дуже постраждала через господарську діяльність людей. На жаль, негативні зміни у природному середовищі Африки відбуваються і в наші часи, що загострює екологічні проблеми та часто провокує виникнення стихійних явищ природи. Сьогоднішній урок, присвячений вивченню природи Африки, завершується дослідженням причин виникнення стихійних явищ природи та проблем охорони навколишнього середовища материка.

І V. Вивчення нового матеріалу

1. Стихійні явища природи

Стихійні явища природи – фізико-географічні явища, які завдають шкоди господарству, погіршують умови життя людей і можуть призвести до їх загибелі та значних матеріальних збитків.

Більша частина Африки перебуває за несприятливих для життя і господарської діяльності людей природних умов. Посушливі області, піщані та кам’янисті простори, зони можливих катастрофічних посух, надмірно перезволожені території займають майже 2/3 площі материка.

Посухи, опустелювання, повені, заливні дощі, навали сарани.

2. Екологічні проблеми

Екологія – наука, учення про взаємини організмів і середовище їх життя. Екологічні проблеми виникають у зв’язку з утручанням людини в природні процеси. Вони призводять до порушення рівноваги природних комплексів.

Зміна природних комплексів материка почалася ще в епоху його колонізації європейцями (вивезення цінної деревини, вирубування лісів під оранку полів, полювання на крупних тварин). Деякі види тварин були цілком знищені (блакитна антилопа, підвиди зебр), а інші перебувають під загрозою зникнення (носороги, слони, леви, жирафи тощо).

Великих збитків природі Африки завдає видобування корисних копалин. Бідність африканських держав не дозволяє їм виділяти необхідні кошти на охорону навколишнього середовища. Проблема підсилюється ще й тим, що розвинені держави розміщають на території Африки екологічно небезпечні виробництва, наприклад такі як переробка радіоактивної сировини, виробництво мінеральних добрив тощо.

3. Заповідники і національні парки Африки

Заповідник – ділянка території або акваторії, на якій весь природний комплекс зберігається в природному стані. Використовується для різнобічних комплексних наукових досліджень природи, збереження біологічної різноманітності.

Національні природні парки – природоохоронні, рекреаційні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюються з метою збереження, поповнення та ефективного використання природних комплексів та об’єктів. Особливістю національних парків є те, що охорона природи в них поєднується з раціональною організацією відпочинку населення і туризму.

Заповідники та національні парки на материку займають великі площі, а їх загальна кількість становить близько 400. Особливо багато їх у Південній і Східній Африці, а деякі з них мають світову популярність. Національні парки – Цаво (Кенія), Крюгера (Південна Африка), заповідник Серенгеті (Танзанія) та ін.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Заповнення таблиці “Визначення впливу господарської діяльності людей на природу Африки”

Назва природної зони

Вид господарської діяльності

Наслідки

Пропоновані заходи для охорони

2. Закінчіть речення

– В Африці часто трапляються такі стихійні лиха, як.

– З метою збереження органічного світу Африки створені такі природоохоронні території:.

– Відомими національними парками є.

– У національних парках і заповідниках Африки охороняються такі види тварин, як.

– “Літаючою чумою” місцеві жителі Африки називають навалу.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Позначити на контурній карті найбільш відомі природоохоронні території Африки.

– Написати твір-мініатюру про уявну подорож однією із заповідних територій Африки.

– Спрогнозувати, що може статися з кордонами природних зон Африки, якщо не уживатимуть заходи щодо охорони природи материка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ АФРИКИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ - Плани-конспекти уроків по географії


СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ АФРИКИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ