Ділення з остачею ст.59

Ділення з остачею

1

Прокоментуй розв’язання, виконані учнями.

 Ділення з остачею ст.59

2

Виконай ділення з остачею з коментарем.

25 709 : 18 60 084 : 26 75 700 : 42

74567 : 27 29407 : 36 3678 : 53

3

Виконай ділення з остачею, перевір результати.

Зміни ділене так, щоб остача була найменшою.

57 719 : 68 7 820 : 24 60034 : 33

61823 : 73 22 932 : 83 242 940 : 27

4

Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернені задачі – на знаходження відстані між тілами; на знаходження часу зустрічі. Прокоментуй їх розв’язання.

На дахах двох будинків, відстань

між якими дорівнює 2 000 м, сиділи два голуби. Одночасно вони полетіли назустріч один одному й зустрілися через 40 с. З якою швидкістю летів один із голубів, якщо швидкість руху другого становила 20 м/с?

 Ділення з остачею ст.59

Перша обернена задача: 30, 20, 40, ?

Друга обернена задача: 30, 20, ?, 2000

1) 30 + 20 = 50 (м) – на стільки зменшується відстань між голубами щосекунди.

2) 50 ∙ 40 = 2000 (м) – … 2) 2000 : 50 = 40 с – …

5

Зістав задачу з першою оберненою задачею в завданні 4. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання поданої задачі? Доповни короткий запис, склади план розв’язування задачі.

На

дахах двох будинків сиділи два голуби. Одночасно вони полетіли назустріч один одному. Один із голубів летів зі швидкістю 30 м/с, а другий – зі швидкістю 20 м/с. Через 15 с відстань між ними становила 125 м. Знайди відстань між будинками.

 Ділення з остачею ст.59

6

Зістав задачу із задачею в завданні 5. У чому відмінність? Як вона вплине на розв’язання поданої задачі? Розв’яжи її.

На дахах двох будинків, відстань між якими 1 км 10 м, сиділи два голуби. Одночасно вони полетіли назустріч один одному. Один із голубів летів зі швидкістю 30 м/с, а другий – 20 м/с. Знайди відстань між голубами через 15 с після початку руху.

7

Порівняй частки.

 Ділення з остачею ст.59


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Ділення з остачею ст.59 - Математика


Ділення з остачею ст.59