Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

5. Множення і ділення багатоцифрових чисел

Множення на двоцифрове і трицифрове числа

876. Усно. Продовж записи та обчисли результат.

(200 + 30 + 5) ∙ 4 = 200 ∙ 4 + 30 ∙ 4 + 5 ∙ 4 = …

(700 + 40 + 9) ∙ 3 = 700 ∙ 3 + 40 ∙ 3 + 9 ∙ 3 = …

Розглянь обчислення.

57 ∙ 34 = 57 ∙ (30 + 4) = 57 ∙ 30 + 57 ∙ 4 = 57 – 4 + 57 ∙ 30

Використаємо правило множення числа на суму і виконаємо множення v стовпчик.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Перший неповний добуток

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Другий неповний добуток

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Повний добуток – сума неповних

добутків

Ці обчислення можна записати коротше

Пояснення.

1) Запишемо одиниці під одиницями, десятки – під десятками.

2) 57 помножимо на 4 одиниці, дістанемо 228 – перший неповний добуток.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

3) 57 помножимо на кількість десятків, на число 3. При множенні на десятки цифри починаємо записувати під десятками. Дістанемо 171 дес. – другий неповний добуток. Нуль у кінці другого неповного добутку домовилися не записувати.

4) Додамо неповні добутки. Дістанемо результат множення.

877. 162 ∙ 58 327 ∙ 76 274 ∙ 82 512 ∙ 64

878. За записами поясни обчислення.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

class=""/>

Чим відрізняються приклади? Що спільного в обчисленні прикладів? На скільки збільшився кожний наступний добуток?

879. 18257 ∙ 53 24183 ∙ 36 16374 ∙ 26

880. Знайди значення виразу.

14527 + 2898 – 863 ∙ 14 + 3174 ∙ 23

881. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два потяги – один зі швидкістю 85 км/год, другий – зі швидкістю 90 км/год. Відстань між містами 525 км. Яку відстань пройшли разом два потяги, якщо до зустрічі залишається ще 2 год?

Поясни вираз, складений до задачі: 525 – (а + b) ∙ 2.

Які числа треба поставити замість букв а і b?

882. Випиши спочатку назви гострих кутів, а потім тупих.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

883.

1567 ∙ 25 6368 ∙ 31 – 1256 ∙ 23

9462 ∙ 17 1700 ∙ 30 + 345 ∙ 47

884. Відстань між двома равликами, що одночасно вирушили назустріч один одному, становила 24 см. Один із них повзе зі швидкістю 2 см/с, а другий – 1 см/с. Через який час вони зустрінуться?

885. За записами поясни обчислення.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Чим відрізняються приклади? Що спільного в їхніх обчисленнях?

886. 20 084 ∙ 16 10 735 ∙ 49 43072 ∙ 23

887. За записами поясни обчислення.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Чим відрізняються приклади? Що спільного в їхніх обчисленнях?

888. 6060 ∙ 62 3 900 ∙ 48 5030 ∙ 35 18 570 ∙ 11

889.

184243 – 3240 ∙ 15 + 27110 ∙ 22

24 ∙ 874 + 8012 ∙ 44 – 7002 ∙ 51

890. Маса 1 л бензину 690 г. Каністра вміщує 12 л бензину. Знайди масу бензину, який можна налити в каністру.

891. Із двох населених пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 17 км/год, швидкість другого – на 3 км/год менша, ніж першого. Через 2 години велосипедисти зустрілися. Яка відстань між цими населеними пунктами? Чи можна до задачі скласти такий вираз?

17 – 2 + (17 – 3 ∙ 2)

892. Знайди число: п’ята частина якого дорівнює 1600;

Сьома частина якого дорівнює 21028.

893.

352 739 – 46702 ∙ 3 37 ∙ 8 006 – 7074 ∙ 28

7100 ∙ 100 – 100 ∙ 53 37 ∙ (8006 – 7074) ∙ 28

894. Теплохід пройшов 58 км зі швидкістю 29 км/год. Скільки кілометрів за цей час пройде швидкісний катер, якщо рухатиметься зі швидкістю 42 км/год?

895. За записами поясни обчислення.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Чим відрізняються приклади? Скільки неповних добутків у кожному прикладі?

896. 2 222 ∙ 444 3145 ∙ 153 6131 ∙ 115 2149 ∙ 249

897. Назви формулу, за якою знаходять відстань, якщо відомо час і швидкість. Склади і розв’яжи задачі.

Тварина

Швидкість

Час

Відстань

Олень

10 км/год

3 год

?

Акула

36 км/год

3 год

?

Ластівка

60 км/год

3 год

?

Хто подолає більшу відстань? Чому?

898. Склади і розв’яжи задачі за таблицями.

1)

Швидкість

Час

Відстань

14 км/год

Однаковий

28 км

18 км/год

?

Швидкість

Час

Відстань

Однакова

3 год

126 км

2 год

?

Швидкість

Час

Відстань

16 км/год

3 год

Однакова

6 км/год

?

До якої задачі складено вираз (S : v1) ∙ v2?

899. Висота вікна – 1 м 8 дм, ширина – 2 м 3 дм. Чому дорівнює площа вікна?

900. (384 ∙ 134 + 791 ∙ 114) ∙ 5 – 324095 4800 ∙ 30 + 1523 ∙ 223

901. Склади і розв’яжи задачу за таблицею.

Швидкість

Час

Відстань

30 км/год

Однаковий

90 км

60 км/год

?

У скільки разів швидкість другого потяга більша від швидкості першого? У скільки разів відстань, що подолав другий потяг, більша за відстань, яку подолав перший потяг? Зроби висновок. Як розв’язати задачу двома способами?

902. Склади задачу. Порівняй дану задачу з попередньою. Що в них спільного і що відмінного? Розв’яжи задачу усно двома способами.

Назва

Вантажність

Вагонів

Кількість

Вагонів

Загальна маса вугілля

Буре вугілля

48 т

Однакова

96 т

Антрацит

96 т

?

903. До магазину завезли а курток, за ціною 497 грн, і х плащів, за ціною 625 грн. На яку суму завезли товар до магазину?

Склади вираз і знайди його значення, якщо а = 25, х = 12.

904. На овочеву базу привезли n контейнерів моркви, по 125 кг у кожному, і z контейнерів цибулі, по 90 кг у кожному. Скільки кілограмів овочів привезли на базу?

Склади вираз і знайди його значення, якщо n = 45, z = 70. Відповідь запиши у центнерах.

905. 654 ∙ 127 2139 ∙ 356 3034 ∙ 321 689 ∙ 367

906. Обчисли. Пригадай, як треба підписувати множник з нулем.

118 ∙ 670 2345 ∙ 270 1144 ∙ 460

433 ∙ 340 1 227 ∙ 340 2 646 ∙ 320

907. Обчисли вирази, в яких остання цифра результату буде 0.

534 ∙ 340 135 ∙ 124 269 ∙ 130 359 ∙ 145

908. Назви формулу, за якою знаходять час, якщо відомі відстань і швидкість.

Склади і розв’яжи задачі.

Назва

Швидкість

Час

Відстань

Страус

36 км/год

?

108 км

Лижник

18 км/год

?

108 км

Пішохід

6 км/год

?

108 км

Хто витратить більше часу на подолання відстані? Чому?

909. Мотоцикліст і пішохід одночасно вирушили з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість мотоцикліста 50 км/год, а пішохода – 5 км/год.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

На скільки кілометрів вони віддаляться за 1 год? За 2 год? За 3 год?

910. З однієї пристані одночасно в протилежних напрямках вирушили два теплоходи. Один ішов зі швидкістю 45 км/год, а другий – 60 км/год. Яка відстань стане між ними через 2 год?

За виразами поясни два способи розв’язання задачі

45 ∙ 2 + 60 ∙ 2 (45 + 60) ∙ 2

911. Одночасно з двору виїхали та поїхали в протилежних напрямках велосипедист і мотоцикліст. Велосипедист рухався зі швидкістю 15 км/год, а мотоцикліст у 4 рази швидше. Через який час відстань між ними стане 150 км?

912. 428 ∙ 220 563 ∙ 310 228 ∙ 950 + 793 ∙ 480

913. Цуценя і кошеня злякалися одне одного й одночасно побігли в протилежних напрямках. На якій відстані вони будуть через 5 с, якщо цуценя бігло зі швидкістю 12 м/с, а кошеня 8 м/с?

914. Поясни обчислення.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

915. 2008 ∙ 327 4306 ∙ 222 7009 ∙ 123

916. 487 ∙ 170 + 309 ∙ 111 – 700 ∙ 15 : 10

917. Назви формулу, за якою знаходять відстань, якщо відомі швидкість і час.

Склади і розв’яжи задачі.

Швидкість

Час

Відстань

6 км/год

2 год

?

6 км/год

4 год

?

6 км/год

6 год

?

Як зміниться відстань, якщо швидкість буде однаковою, а змінюватиметься час руху?

918. Склади задачу і розв’яжи її двома способами.

Швидкість

Час

Відстань

Однакова

4 год

136 км

8 год

?

919. Із 32 м тканини пошили 8 підковдр. Скільки підковдр можна пошити із 60 м тканини? Скільки метрів тканини знадобиться, щоб пошити 115 таких підковдр?

920. Знайди площу ділянки прямокутної форми, якщо її довжина 15 м, а ширина 8 м.

Розглянь зображені фігури і запам’ятай їхні назви.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

921. Розглянь малюнок.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

На які просторові геометричні фігури схожі ці предмети за формою?

922.

2 703 ∙ 273 4007 ∙ 248 – 3 576 : 3 + 45394

8004 ∙ 114 3804 ∙ 173 + 456804 : 4

923. Тетянка й Оленка живуть у протилежних напрямках від школи. Знайди відстань між будинками Тетянки й Оленки, якщо відомо, що вони йдуть з однаковою швидкістю – 80 м/хв, і Оленка приходить додому за 7 хв, а Тетянка – за 9 хв.

924. Порівняй обчислення.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Чим відрізняються приклади? Що спільного в обчисленнях?

925.

2082 ∙ 405 1117 ∙ 106 3145 ∙ 103 4031 ∙ 204

475 ∙ 201 391 ∙ 405 2612 ∙ 301 2213 ∙ 307

926. Знайди значення виразу.

1) 512 ∙ х + 362 ∙ у, якщо х = 205, у = 70.

2) (218 4- 467) ∙ c, якщо с = 204; с = 308; с = 901.

927. Прочитай обидві задачі. Розглянь їхні короткі записи.

1) 3 першої ділянки зібрали 4 мішки картоплі, а з другої – на 6 мішків більше. Маса всієї картоплі 560 кг. Яка маса картоплі, зібраної з кожної ділянки окремо?

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

2) Автотуристи подорожували два дні. Першого дня вони були в дорозі 7 год, а другого дня – на 2 години більше. Усього автотуристи проїхали 960 км. Яку відстань вони долали кожного дня, якщо їхали з однаковою швидкістю?

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Що спільного у цих задачах?

Розв’яжи першу задачу за поданим планом.

1) Скільки мішків зібрали з другої ділянки?

2) Скільки всього мішків зібрали?

3) Яка маса одного мішка?

4) Скільки кілограмів картоплі зібрали з першої ділянки?

5) Скільки кілограмів картоплі зібрали з другої ділянки? Розв’яжи другу задачу.

928.

2894 ∙ 307 4005 ∙ 216 ∙ 175 -5

7349 ∙ 106 4005 ∙ (216 – 175) ∙ 5

929. Два однакові автомобілі зробили 22 рейси. Перший перевіз 60 т вантажу, а другий – 50 т. Скільки рейсів зробив кожний автомобіль?

930.

4 т 99 кг ∙ 204 38 дм 27 см ∙ 110 15 км 642 м ∙ 36

18 р. 9 міс. : 9 4 кг 186 г ∙ 25 1 кг 240 г : 8

931. Запиши величини:

1) у місяцях 10 p., 7 p., 9 p.;

2) у годинах 9 діб, 240 хв, 480 хв, 280 хв;

3) у секундах 8 хв, 12 хв, 8 год, 4 год.

932. З одного пункту одночасно у протилежних напрямках виїхали два мотоциклісти. Через 5 годин відстань між ними була 715 км. Знайди швидкість другого мотоцикліста, якщо швидкість першого 65 км/год. Поясни малюнок і розв’яжи задачу.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

933. 3 одного пункту одночасно в протилежних напрямках вийшли два пішоходи. Через 3 години відстань між ними становила 27 км. Знайди швидкість другого пішохода, якщо швидкість першого 4 км/год.

 Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Поясни малюнок і розв’яжи задачу.

934. Знайди значення виразу.

1) 1785 ∙ с – 33 583, якщо с = 308.

2) 874 – а + а : 5, якщо а = 345.

935. Скільки становить  Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа від 1 т, 1 год, 1 дм?

936. Із спортивного клубу вийшли Антон і Андрій та вирушили в протилежних напрямках. Через 5 хвилин відстань між ними становила 870 м. Знайди швидкість руху Антона, якщо відомо, що Андрій рухався зі швидкістю 90 м/хв.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа - Математика