Допомога на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям – допомога, право на яку мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про її батька або такий запис зроблено у встановленому законом порядку за вказівкою матері. Правом на Д. користуються удови й удівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію. Коли одинока мати, удова або удівець вступає в шлюб, право на отримання Д. на дітей, що народилися до шлюбу, зберігається. Відповідно до ст. 59 Закону України “Про

державну допомогу сім’ям з дітьми” Д. надається одиноким матерям (удовам, удівцям) з числа дітей – сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, колишніх вихованців дитячих будинків або шкіл – інтернатів, які мають дітей віком до 16, а учнів до 18 років, у розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати з урахуванням збільшення на величину індексу інфляції, а одиноким матерям, удовам та удівцям з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, Д. призначається на кожну дитину. Виплата проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету (її відшкодовують місцеві фінансові органи).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Допомога на дітей одиноким матерям - Довідник з правознавства


Допомога на дітей одиноким матерям