Фонд охорони навколишнього природного середовища

Фонд охорони навколишнього природного середовища – спеціальні засоби акумуляції і перерозподілу фінансових ресурсів на природоохоронні цілі. Створюється на загальнодержавному і місцевому рівнях і є позабюджетним (ст. 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”). Місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища (ФОП) утворюються за рахунок платежів за забруднення навколишнього природного середовища; грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища,

санітарних норм і правил, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, понадлімітне використання природних ресурсів; цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян; надходжень від реалізації конфіскованого відповідно до законодавства майна, яке було предметом екологічного правопорушення. Розподіл платежів, що надходять до місцевих позабюджетних ФОП, здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими
(міст загальнодержавного підпорядкування) Радами народних депутатів за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Загальнодержавний позабюджетний ФОП утворюється за рахунок відрахувань з місцевих позабюджетних ФОП, розмір яких визначається Верховною Радою України; добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень. Розподіл коштів, що надходять до загальнодержавного позабюджетного ФОП, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Кошти місцевих і загальнодержавного позабюджетних ФОП використовуються тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення. Положення про місцеві позабюджетні ФОП затверджуються відповідними Радами народних депутатів, а загальнодержавного позабюджетного ФОП – Кабінетом Міністрів України. В Україні можуть утворюватися й інші фонди для стимулювання й фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Фонд охорони навколишнього природного середовища - Довідник з правознавства


Фонд охорони навколишнього природного середовища