ГДЗ з фізики

now browsing by category

 

“Золоте правило” механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Динамометри. Вимірювання сил

Вправа 11

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

Вправа 7

Вправа 13

Матеріальна точка. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми

Вправа 27

Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Вправа 10

Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія

Вправа 9

Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

Вправа 14

Вправа 3

Будова речовини

ХВИЛЬОВА ТА ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ І СТРУМ

Вправа 22

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА

Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

Вправа 16

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Вправа 29

Наукові методи вивчення природи

Вправа 1

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

Вправа 23

Вправа 19

Вправа 20

Вправа 28

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

Виштовхувальна сила. Закон Архимеда

Вправа 17

Вправа 21

Вправа 18

Молекули

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Атмосферний тиск. Барометри

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

Вправа 30

Вправа 8

Вправа 2

Траєкторія. Шлях. Переміщення

Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІЇ

Вправа 15

Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

Фізика в побуті, техніці, виробництві

Інертність тіла. Маса тіла

ЗАДАЧІ І ВПРАВИ

Вправа 24

Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

Взаємодія тіл. Явище інерції

Вправа 31

Лабораторні роботи

Вправа 6

Вправа 26

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Вправа 32

Вправа 12

Вправа 4

Похибки й оцінювання точності вимірювань

Вправа 25

Вправа 5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Фізичні задачі навколо нас

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Рух і взаємодія молекул

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4