Контрольна робота з теми “Неметали та їхні сполуки”

ІІ семестр

Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (продовження)

УРОК 22

Тема уроку. Контрольна робота з теми “Неметали та їхні сполуки”

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми “Неметали та їхні сполуки”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння учнями основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична

таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання та ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

– завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже,

максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

Варіант І

1. Проста речовина хлор:

А) важкий газ зеленого кольору;

Б) бура летка рідина;

В) отруйна речовина;

Г) добре розчиняється у воді.

2. Якісна реакція на карбонат-іон:

А) дія розчинних солей Аргентуму;

Б) дія розчинних солей Барію;

В) дія сильних кислот;

Г) дія індикатора.

3. Тільки окисні властивості Сульфур проявляє в сполуці:

А) SO3;

Б) H2S;

В) SO2;

Г) H2SO3.

4. Скло для шибок одержують у результаті сплавлення:

А) Na2CO3, CaCO3, SiO2;

Б) Na2Cl, CaCO3, SiO2;

В) CaCl2, CaCO3, SiO2;

Г) Na2CO3, NaCl, SiO2.

5. Формула нітратної кислоти:

А) HNO2;

Б) N2O3;

В) HNO3;

Г) H3N.

6. Солі фосфатної кислоти застосовуються:

А) як вибухові речовини;

Б) для виробництва добрив;

В) для виготовлення гуми.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень:  Контрольна робота з теми Неметали та їхні сполуки

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:

А) натрій сульфіту та хлоридної кислоти;

Б) амоній нітрату й барій гідроксиду.

9. Аргентум нітрат масою 8,5 г прореагував із хлоридною кислотою. Випав білий нерозчинний осад масою 7 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. Крізь розчин кальцій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою 74 % пропустили карбон(IV) оксид об’ємом 12,5 л (н. у.). Обчисліть масу солі, що утворилася.

Варіант ІІ

1. Алотропні модифікації Карбону:

А) алмаз і графіт;

Б) білий і чорний;

В) алмаз і кварц;

Г) метан і вугілля.

2. Якісна реакція на хлорид-іон:

А) дія розчинних солей Аргентуму;

Б) дія розчинних солей Барію;

В) дія сильних кислот;

Г) дія індикатора.

3. Тільки відновні властивості Нітроген проявляє в речовині:

А) NO2;

Б) N2;

В) HNO3;

Г) HSN.

4. Рідке скло має формулу:

А) Na2SiO3;

Б) CaSiO3;

В) CaSiO3;

Г) Na2C03.

5. Ортофосфатна кислота є:

А) одноосновною;

Б) двохосновною;

В) трьохосновною.

6. Нітратна кислота застосовується:

А) у медицині;

Б) у виробництві вибухових речовин;

В) у радіотехніці.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень: СО2  Контрольна робота з теми Неметали та їхні сполуки KHCО3  Контрольна робота з теми Неметали та їхні сполуки K2CО3  Контрольна робота з теми Неметали та їхні сполуки KCl

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакцій взаємодії:

А) амоній сульфату й калій гідроксиду;

Б) натрій силікату й нітратної кислоти.

9. Залізо масою 5,6 г згоріло в атмосфері хлору. Утворився ферум(ІІІ) хлорид масою 15,25 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. До розчину сульфатної кислоти масою 98 г з масовою часткою кислоти 10 % додали натрій гідроксид масою 10 г. Обчисліть масу солі, що утворилася.

Варіант ІІІ

1. Азот перебуває в природі:

А) у вигляді простих і складних речовин;

Б) тільки у вільному стані;

В) тільки у зв’язаному стані;

Г) у вільному стані тільки в космосі.

2. Якісна реакція на сульфат-іон:

А) дія розчинних солей Аргентуму;

Б) дія розчинних солей Барію;

В) дія сильних кислот;

Г) дія індикатора.

3. Тільки відновні властивості Карбон проявляє в ступені окиснення:

А) +2;

Б) +4;

В) -4;

Г) 0.

4. Силікатна промисловість виготовляє:

А) цемент, бетон, пісок;

Б) цемент, скло, залізобетон;

В) цемент, скло, кераміку;

Г) цемент, скло, гуму.

5. Концентрована сульфатна кислота пасивує:

А) Al, Fe, Cr;

Б) Zn, Fe, Cr;

В) Fe, Al, Pb;

Г) Al, Zn, Pb.

6. Амоніак застосовується:

А) у медицині;

Б) у будівництві;

В) у металургії.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень: KNO3  Контрольна робота з теми Неметали та їхні сполуки O2  Контрольна робота з теми Неметали та їхні сполуки P2O5  Контрольна робота з теми Неметали та їхні сполуки H3PO4

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:

А) калій карбонату та хлоридної кислоти;

Б) алюміній сульфату й барій хлориду.

9. У результаті нагрівання магнію масою 2,4 г з фосфором утворився магній фосфід масою 4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. Технічний барій карбонат масою 24,6 г з масовою часткою карбонату 20 % прореагував із хлоридною кислотою масою 8,6 г. Обчисліть об’єм газу, що утворився (н. у.).

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал параграфів про неметалічні елементи та їхні сполуки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Контрольна робота з теми “Неметали та їхні сполуки” - Плани-конспекти уроків по хімії


Контрольна робота з теми “Неметали та їхні сполуки”