Розвиток промисловості

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років)

§ 12. СПРОБА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ

2. Розвиток промисловості.

Незважаючи на те, що в роки післявоєнної відбудови Україна втратила позиції одноосібного індустріального лідера в СРСР, вона й надалі вважалася пріоритетним регіоном для капітального будівництва, а темпи розвитку її промисловості перевищували середні по СРСР.

У середині 1950-х років Україна стала одним із найрозвиненіших районів машинобудування СРСР. У середині

1960-х років питома вага машинобудування у загальному обсязі промислового виробництва СРСР зросла до 25 %.

У цей час у республіці почала діяти нова галузь промисловості – легкове автомобілебудування (Запоріжжя). Розпочався випуск найбільших у світі суховантажних кораблів, риболовецьких траулерів у м. Миколаєві. Значних успіхів досягло авіабудування. З 1960 р. розпочався випуск повітряного лайнера ТУ-124, який використовувався на внутрішніх і міжнародних авіалініях. Київський авіазавод випускав турбогвинтовий літак АН-24, який став найчастіше використовуватися для пасажирських перевезень у СРСР.

У

1955-1965 рр. нарощувався випуск промислової продукції: виробництво металорізальних верстатів збільшилося в 1,7 раза, тракторів – у 2, магістральних тепловозів – в 11, а екскаваторів – у 17 разів. З’явилися нові типи машин і устаткування, прилади, апаратура та засоби автоматизації. За 1959-1965 рр. у республіці розпочалося серійне виробництво 5,2 тис. нових зразків машин, приладів та обладнання. Однак упровадження нових розробок у виробництво за світовими вимогами відбувалося настільки повільно, що вони швидко ставали морально застарілими.

За 7 років загальний обсяг промислової продукції України у цілому зріс на 84 %. При цьому якість виробів була низькою, а матеріаломісткість надто високою.

Традиційно високими залишалися показники металургійної галузі. Цьому сприяли наявність місцевої сировини та значні державні капіталовкладення протягом усього післявоєнного періоду. Україна в 1957 р. посідала перше місце в Європі за кількісними показниками виплавленого чавуну на одну особу, а за рівнем виплавлення сталі – третє місце у світі.

Наростив потужності й паливно-енергетичний комплекс. У сфері енергетики головна увага концентрувалася на спорудженні та експлуатації Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, що, на думку керівництва, мало перетворити

 Розвиток промисловості

Автонавантажувач 1960-х років

 Розвиток промисловості

Повітряний лайнер ТУ-124

 Розвиток промисловості

Турбогвинтовий літак АН-24

 Розвиток промисловості

Будівництво газопроводу Шебелинка-Острозька. 1960 р.

Дніпро на “енергетичну артерію”. Виробництво електроенергії в республіці протягом 1950-1965 рр. зросло більше аніж у 2 рази.

У 1950-х – першій половині 1960-х років видобування вугілля зросло до 194 млн т, нафти – у 4,6 раза, газу – у 4 рази. Зростання відбувалося за рахунок формування нових паливних баз. зокрема Львівсько-Волинського вугільного басейну, буровугільної промисловості Правобережжя, району газової промисловості в Харківській області (Шебелинка), нафтопромислів у Чернігівській і Полтавській областях. Однак для задоволення потреб України нафти та газу не вистачало. У 1962 р. в Україні була введена в експлуатацію перша черга магістрального нафтопроводу “Дружба”, яким через українські землі без будь-якої оплати постачалася нафта до Польщі, Німеччини, Чехословаччини, Угорщини.

У зв’язку з початком науково-технічної революції хімічна промисловість стала однією з пріоритетних галузей. На капітальне будівництво в хімічній промисловості України за 1959-1963 рр. було спрямовано в 1,5 раза більше коштів, аніж за попередні 40 років. Це дало змогу спорудити 35 нових заводів.

У другій половині 1950-х років було прискорене капітальне будівництво в харчовій і особливо легкій промисловості. Важка індустрія, яка завжди обслуговувала військово-промисловий комплекс і власні потреби, почала виробляти техніку, необхідну для легкої та харчової промисловості. На території України було споруджено та реконструйовано 700 підприємств легкої та харчової промисловості, а випуск товарів культурно-побутового призначення та господарського вжитку збільшився вдвічі. Досить стабільно розвивалося в республіці транспортне машинобудування. З 1959 р. в Луганську та Харкові було налагоджено серійний випуск тепловозів. У липні 1960 р. вступила в дію перша черга київського метрополітену.

У промисловості намічалися й негативні тенденції. Однією з них стало поширення гігантоманії. Будівництво надпотужних, найбільших у Європі чи навіть у світі підприємств мало засвідчити індустріальну могутність країни. Однак при цьому нерідко не враховувалися наявні ресурси, ігнорувалися згубні екологічні наслідки. Усе це істотно погіршувало економічне становище республіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Розвиток промисловості - Історія


Розвиток промисловості