Тканини – Біологія людини

Біологія
Біологія людини

Тканини

Тканина – це сукупність міжклітинної речовини та клітиН, які схожі за будовою, походженням і виконують одні й ті самі функції. В організмі людини виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м’язову та нервову.
Епітеліальна тканина Вкриває поверхню тіла, вистилає слизові оболонки, відокремлюючи організм від зовнішнього середовища. Вона виконує захисну й обмінну функції. Епітеліальні клітини щільно притиснуті одна до одної та розташовуються у вигляді пласта. Виділяють одношаровий,

багатошаровий і залозистий епітелій.
 Тканини   Біологія людини
Одношаровий епітелій Вистилає кровоносні судини, кишечник, легеневі альвеоли, капсули нирок. Клітини, з яких він складається, можуть мати різну форму, залежно від якої виділяють одношаровий кубічний, одношаровий стовпчастий епітелії і т. д.
Багатошаровий епітелій Утворює поверхню шкіри, ротову порожнину, стравохід. Клітини багатошарового епітелію розташовуються в декілька шарів.
Залозистий епітелій Складає основу залоз і виробляє особливі речовини. Розрізняють ендокринні й екзокринні залози.
Сполучна тканина
Виконує різноманітні функції: опорну, захисну, живильну (трофічну), транспортну, запасаючу. Виділяють такі типи сполучної тканини: власне сполучна тканина, сполучна тканина із спеціальними функціями, тверда сполучна тканина, рідка сполучна тканина.
 Тканини   Біологія людини
Власне сполучна тканина Складається з клітин і міжклітинної речовини. Сполучна тканина із спеціальними функціями Представлена жировою тканиною і пігментними клітинамИ. Жирова тканина складається з клітин і утворює жирові депо організму – Підшкірну жирову клітковинУ, сальникИ. Тверда сполучна тканина представлена кістковою І Хрящовою тканинами, а Рідка – кров’ю Та лімфоЮ.
М’язова тканина Виконує рухову функцію. Клітини м’язової тканини називають МіоцитамИ. У цитоплазмі міоцитів розташовуються міофібрилИ, що складаються зі скоротливих білків. Розрізняють посмуговану, непосмуговану та серцеву м’язові тканини.
 Тканини   Біологія людини
Непосмугована м’язова тканина складається з дрібних видовжених клітин. Вона утворює стінки кровоносних і лімфатичних судин, внутрішніх органів.
Посмугована м’язова тканина Утворює поперечносмугасту скелетну мускулатурУ. Структурною одиницею скелетної посмугованої м’язової тканини є м’язове волокнО. Міофібрили розташовані точно паралельно одне одному. Скелетна посмугована м’язова тканина утворює скелетні м’язи, входить до складу язика, глотки, верхнього відділу стравоходу. Серцева м’язова тканина Складає основу серцевого м’яза. Кардіоміоцит Має одне або декілька ядер, розташованих на периферії клітини, і міофібрили в центральній частині. Міоцити серцевого м’яза щільно притиснуті один до одного, завдяки чому забезпечуються їх узгоджені скорочення.
Нервова тканина Складається з нервових клітин – нейроніВ.
 Тканини   Біологія людини
Клітини іншого типу – нейроглія – оточують нейрони й виконують опорну, живильну (трофічну) та захисну функції. Нервова тканина має дві дуже важливі властивості: збудливість і провідність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тканини – Біологія людини - Довідник з біології


Тканини – Біологія людини