Найпоширеніші чергування голосних – Орфоепія

Орфоепія

Найпоширеніші чергування голосних

– : нести – носити, везти – возити;

– : сідати – садити, лізти – лазити;

– : летіти – літати, плести – заплітати;

– : котити – катати, стояти – стати;

, – : нога – ніжка, овес – вівса, село – сіл, школа – шкіл, осені – осінь, кореня – корінь.

Голосні, стоять у відкритих складах, а – у закритих (ро – бота – ро – біт – ник; пи-ро-га – пи – ріг; ки-се-лю – ки – сіль).

У цього правила багато винятків: , не змінюються на в

закритих складах, коли вони випадні (лісок – ліска), у звукосполученнях – оро-, – оло-, – ере-, – еле-, – ер-, – ор-, – ов-: ворон, берег, розколов, шовк, голос, шелест, борг, чверть (але: дорога – доріг, смороду – сморід, болото – боліт тощо); у суфіксах та префіксах (перевезень, розтин), в особових формах дієслів (пливеш, знатимеш), у Р. в. множини іменників ж. p. І відміни (істот, веж), в абревіатурах (неп) та словах іншомовного походження (фантом); у наголошених кінцевих частинах складних слів
– вод, – нос, – воз, – лов, – роб: діловод, молоковоз, водонос, риболов, землероб (але у кінцевих – хід, – ріг чергування відбувається: всюдихід, Козеріг);

, – нуль звука: ставок – ставка, орел – орла, хлопець – хлопця, сестер – сестра, пісень – пісня;

– в окремих словах після шиплячих: шести – шостий, женити – жонатий, пшениця – пшоно.

– : скочити – скакати, допомогти – допомагати.
Найпоширеніші чергування голосних – Орфоепія