Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами

Тема. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами. (Вправи 385-389).

Мета. Закріпити знання з правопису ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу; ознайомити учнів зі змінюванням дієслів минулого часу за родами і числами та із суфіксами дієслів минулого часу.

Збагачувати словниковий запас учнів дієсловами-синонімами. Виховувати почуття прекрасного.

Обладнання: роздатковий матеріал, ілюстрації до тексту “Кульбаба і курчатка”, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація

навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання Дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

А) Самоперевірка.

На дошці записаний вірш Михайла Могилевича із правильно дібраними формами дієслів. Учні називають дібрані заголовки до вірша.

Б) Учні називають підкреслені слова, які не можна переносити із рядка в рядок.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Розплела береза коси на веснянім вітерці” (Володимир Ладижець).

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 386).

Звернути увагу на нижні з’єднання

літер.

3. Проблемна ситуація.

– Як змінюються дієслова теперішнього і майбутнього часу? (За особами і числами.)

– Визначте час дієслова розплела. (Минулий.)

– Прочитайте вірш Володимира Ладижеця (вправа 385).

– Яку картину ви уявили? Змалюйте її словами.

– У якому значенні автор вживає дієслова – у прямому чи переносному?

– Яке враження це викликає у читача?

– Випишіть дієслова минулого часу. (Розплела, опустила, зібралася, схилились.)

– Яку дію означають ці дієслова – завершену чи незавершену? Доведіть свою думку.

– Чи змінюються дієслова минулого часу за числами? (Так: розплела, розплели, схилились – схилилась.)

– А за особами? (Ні: я розплела, ти розплела, вона розплела.)

– А як же змінюються дієслова минулого часу?

4. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу (за вправою 387).

– Прочитайте і відгадайте загадку. (Роса.)

– У якому значенні вжиті дієслова у тексті загадки? Чому ви так вважаєте?

– Прочитайте речення із незавершеними словами.

– Поміркуйте, як їх закінчити. Як ви дізналися?

– Про що розповідають такі кінцівки дієслів? (Про рід дієслова.)

– Зробіть висновок, як змінюються дієслова минулого часу. Перевірте свій висновок із правилом на с. 179.

Запишіть, які утворилися речення. Виділіть закінчення і суфікси у дієсловах.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Утворення дієслів минулого часу із дієслів неозначеної форми. Виконання вправи 388.

– Прочитайте розповідь про курчаток і кульбабу.

– Розгляньте ілюстрації до тексту. Знайдіть ту, на якій показано, як поводилися курчатка, побачивши кульбабу.

– Які дієслова використав автор? (Галасували, сперечалися.)

– Які ці дієслова за значенням? (Близькі, синоніми.)

– Спишіть текст, замінюючи подані у дужках дієслова неозначеної форми дієсловами минулого часу.

– Визначте число і рід цих дієслів. Позначте суфікси, за допомогою яких утворені дієслова, їхні закінчення. (Суфікси – л-, – в-.)

3. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Як змінюються дієслова минулого часу? (За родами і числами.)

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 389.1, 389.2 (виписати дієслова минулого часу, визначити їх число і рід, виділити закінчення, позначити суфікси).

2. Для тих, хто хоче знати більше: до слова зелень добрати спільнокореневі дієслова всіх можливих форм.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами - Плани-конспекти уроків по українській мові


Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами