ЗАЙМЕННИКИ 1-3-ї ОСОБИ ОДНИНИ І МНОЖИНИ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: вчити учнів добирати потрібні за змістом займенники для передачі зв’язків між реченнями тексту; розпізнавати особові займенники; розвивати мовлення, уважність, мислення; виховувати любов до мови.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Оберіть правильну відповідь.

Займенник – це частина мови, яка:

А) означає назву ознаки предмета або його прикметників;

Б) вказує на предмет, ознаку, кількість але не називає їх;

В) означає назву предметів.

1. Каліграфічна хвилинка

Бб

Бу бу дь ас ка будь ласка

– Складіть і запишіть з поданим словом речення.

– Які слова ввічливості ви ще знаєте?

2. Словникова робота

Гра “Збери склади”

 ЗАЙМЕННИКИ 1 3 ї ОСОБИ ОДНИНИ І МНОЖИНИ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про займенник.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

– Уявіть, що відбулися змагання, і ви хочете розповісти про результати друзям. (Виходять троє учнів.)

Відповіді: Я посів І місце. Ти посів II місце. Він посів III місце.

Запис на дошці:

Я – 1

Ти – 2

Він

– 3

– Займенники, як і спортсмени, мають свої місця, вони належать до 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. (Учитель дописує на дошці біля цифр 1, 2, 3 слово “особа”.)

2. Складання опорної таблиці “Особові займенники”

Займенник

Особа, число

Указує на:

Я

1-ша особа однини

Особу, що говорить про себе

Ми

1-ша особа множини

Багато осіб, включаючи того, хто про себе говорить

Ти

2-га особа однини

Особу, до якої звертаємося

Ви

2-га особа множини

Осіб до яких звертаємося

Він

3-тя особа однини

Особу чи предмет, про яких розповідають

Вона

Воно

Вони

3-тя особа множини

Осіб чи предмети, про яких розповідають

Висновок: третя особа однини має аж три займенники: він, вона, воно, що залежить від роду (ч. р., ж. р., с. р.) особи, про яку говорять.

3. Первинне закріплення

– Спишіть речення, дібравши відповідний займенник. Укажіть його число й особу.

… люблю свою Батьківщину.

… знаєш, яка красива наша країна?

… любить читати книжки.

… завжди говоримо правду.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Письмо з пам’яті

Ми посіяли горох

Із матусенькою вдвох.

Ми посіяли горох,

А минуло кілька днів –

Він зійшов, зазеленів.

Буду їсти залюбки

Я з горохом пиріжки.

– Підкресліть головні члени речення. Якою частиною мови є підмети?

– Визначте число й особу займенників.

2. Поетична хвилинка

– Прочитайте виразно вірш. Знайдіть у ньому займенники.

БЕРІЗОНЬКА

Берізонько, берізонько,

Ти мавко лісова,

Зелені твої кіски

Вітрисько розвіва.

Стоїш ти при дорозі

У травах і кущах,

І білі свої ноги

Все миєш на дощах.

Прошу вас, із берези

Ви соку не точіть,

Ви краще їй сестричку

Зелену посадіть.

Ви краще їй шпаківню

Поставте на гілках,

Щоб прилітав до неї

Друг лісу, добрий птах!

Л. Забашта

3. Вибірковий диктант

– Випишіть займенники.

(Учитель читає, а учні виписують тільки займенники.)

Я вишень тобі приніс,

Ти – задер у гору ніс.

Він – дивився із вікна

Де ж поділася вона?

Посміхалося воно,

Як летіли ми на дно.

Принесли ви кавуни,

А поїли їх вони!

4. Завдання-жарти

– Через який іменник, утворений із займенників першої особи однини і множини, можна перестрибнути? (Я – ми)

– Яке дієслово утвориться, якщо поєднати три займенники: друга особа множини, перша особа множини і друга особа однини? (Ви-ми-ти)

– У якому іменнику сім займенників першої особи однини? (Сім’я)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що нового дізналися про займенник? – Що таке займенник?

– Які частини мови вам відомі?

– Чим займенник відрізняється від іменника?

– Назвіть п’ять займенників.

– Зробіть звуко-буквений аналіз займенника я.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЗАЙМЕННИКИ 1-3-ї ОСОБИ ОДНИНИ І МНОЖИНИ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ЗАЙМЕННИКИ 1-3-ї ОСОБИ ОДНИНИ І МНОЖИНИ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ