АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Юю. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Юю, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Мета: вчити учнів писати малу і велику букву Юю, поєднувати її з іншими буквами; розвивати мовлення, фонематичний слух, уміння порівнювати, зіставляти; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 35)

– Розгляньте малюнок.

– Кого ви бачите?

– Яка дівчинка? Яка пташка?

– Чому ви вважаєте, що пташка казкова?

– Чому дівчинка весела?

Чому співає пісеньку?

– Складіть речення за поданою схемою. (Пташка несе стрічечки. Дівчинка співає пісеньку. Світить яскраве сонечко.)

2. Ознайомлення з буквою

– Послухайте слова чую, співаю, бігаю, літаю. Які звуки ви чуєте на кінці слів? ([й], [у])

– Чи є таке сполучення звуків у словах малюнок, тюльпан?

– Запам’ятайте, що звукосполучення [йу] позначається на письмі буквою ю. Буква ю на письмі позначає м’якість попереднього приголосного звука.

Буква ця усім відома:

Перед Я вона стоїть.

В ній дві палички і коло –

Здогадаєтесь умить.

Є ця буква в слові

“Юля”,

І в словах “сміюсь”, “стою”.

Ой, яка ж вона красуня,

Ця чудова буква Ю.

3. Графічний аналіз малої букви ю

– Складається із трьох елементів: прямої, овалу і невеликого штриха (прямої лінії).

Зіставлення з елементами рядкових рукописних букв н, и, а, о, д, б, ш. (Однакові елементи – овал і пряма горизонтальна похила лінія,.)

4. Письмо малої букви ю

– Перший елемент рядкової букви ю – пряма похила лінія, яку пишемо від верхньої рядкової лінії до нижньої. Другий елемент – коротенька пряма лінія, як у рядкової букви н. Третій елемент – похилий овал (пишемо, як букву “о”).

Після цього діти пишуть малу букву ю в першому і частині другого рядка. Слід звернути їхню увагу на відстань між буквами. Виявивши помилки у зображенні малої букви ю, необхідно ще раз показати її написання на дошці з коментарем. Можлива помилка – різний нахил елементів (прямої й овалу). Учням слід пояснити, що коли овал, заокруглившись під верхньою рядковою лінією, ведеться вниз, то є невеличкий відрізок лінії, близький до прямої, і її потрібно намагатися вести з таким нахилом, як перший елемент букви, а потім заокруглити, торкаючись нижньої рядкової лінії, і знову з таким нахилом вести овал угору до початку його написання.

5. Письмо буквосполучень, слова

Усі подані буквосполучення і слово слід поєднувати безвідривно, зберігати однаковий нахил елементів букв.

Фізкультхвилинка

6. Письмо речень

Перше речення діти “наводять” рукописними буквами у повітрі над друкованими словами.

– Які букви ви “поєднали” безвідривно?

Учні списують речення самостійно.

Друге речення учні читають і пишуть під диктування вчителя.

7. Розфарбовування малюнка (с. 35)

8. Робота за малюнком зошита (с. 36)

– Розгляньте малюнок. Що на ньому зображено?

– Чи бачили ви вистави з участю дітей?

– Чи хотіли б ви працювати в театрі?

– Що для цього треба вміти?

– Складіть речення за схемою. Доберіть імена на букву Ю.

– Назвіть чоловічі імена на Ю. (Юрій, Юхим)

– Назвіть жіночі імена на Ю. (Юля, Юстина, Юнія)

9. Графічний аналіз великої букви Ю

– Порівняйте будову великої і малої букв Юю. З яких елементів складається велика буква Ю?

– Наведіть приклади букв, які поєднуються з іншими подібно до букви Ю. (О, З, Б)

– Велика буква Ю складається з трьох елементів. Перший – як велика буква І. Другий – коротенька пряма лінія, яку пишемо, відриваючи руку після першого елемента, трішки вище від верхньої рядкової лінії. Третій елемент – овал, який пишемо, відриваючи руку, похило, як велику букву О.

10. Письмо великої букви Ю

Потім учні пишуть велику букву Ю у двох рядках. Учитель пояснює написання овалу – він теж похилий, рух від заокруглення вниз іде з відхиленням уліво.

11. Письмо буквосполучень і слів

12. Письмо речень

Перше речення наводиться, звертається увага на слово танцюють, де пишуться дві букви ю.

13. Виконання завдання зі знаком питання

– Прочитайте злиті слова, ручкою поставте роз’єднувальну пряму лінію. Речення запишіть правильно.

14. Розфарбовування малюнка (с. 36)

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку букву навчилися писати на уроці?

– Які звуки вона може позначати?

– Наведіть приклади.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Гра “Додай три букви”

Учитель може допомагати дітям відгадати слова, наводячи найпростіші пояснення до їхніх лексичних значень:

– перша страва;

– багато людей, які зібралися разом на майдані;

– молодий хлопець;

– ознака молодого хлопця;

– маленький хлопчик, який виконує на кораблі обов’язки матроса;

– ім’я дівчинки;

– ім’я хлопчика.

 АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Юю. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Юю, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Юю. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Юю, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові


АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Юю. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Юю, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ