НАПИСАННЯ Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Мета:

– навчальна: повторити й поглибити знання школярів про способи творення дієприкметників, зокрема про суфіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису – н – у дієприкметника, нн у прикметниках дієприкметникового походження та визначати відповідні орфограми, з’ясовувати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою;

– розвивальна: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища;

– виховна: за

допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти розширенню світогляду та знань семикласників про писемність і літературну традицію Київської Русі.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Фонетика. Орфоепія: правильна вимова дієприкметників і прикметників дієприкметникового походження.

– Культура мовлення і стилістика: правильне використання дієприкметників у мовленні.

Міжпредметні зв’язки: використання дієприкметників у наукових текстах (історія), художніх (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Наша дума, наша пісня не вмре,

не загине…

Ф. Погребенник

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Як відрізнити прикметник від дієприкметника?

– Які основні правила написання – н, – нн у прикметниках?

– Як утворюються пасивні та активні дієприкметники?

IV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Вибіркова робота

> Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку. Виписати дієприкметники, розставити в них наголос.

Писемність у східних слов’ян з’явилася приблизно ще в першій половині ІХ ст. 860 р. Кирило бачив книги написані “руськими письменами”. Важливим свідченням того, що писемність була відома в Київській Русі ще до Хрещення, стала знайдена у 1949 р. в одному зі смоленських курганів глиняна посудина середини Х ст. з давньоруським написом “гороухиза” (гірчиця). Тексти договорів руських князів із Візантією, датовані 911, 944, 971 роками, були складені двома мовами – грецькою і староруською.

Уведення християнства прискорило розвиток писемності й літератури на Русі.

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Гра “Третє зайве”

> Записати під диктовку чотири групи слів, знайти в кожній групі одне зайве

Слово, свій вибір аргументувати за допомогою правила.

– Кований, сказаний, нездоланний.

– Несказаний, здійснений, незліченний.

– Нездійсненний, фарбований, премійований.

– Незрівняний, змальований, поєний.

Ти – редактор

> Прочитати слова. Знайти помилки, допущені під час написання. Свій вибір аргументувати за допомогою правил.

Відрізана скибка, покараний злочинець, тарифікований працівник, пригнічений учень, очищений двір, скорочений день, зліплений їжак, роз’єднаний дріт, вигаданий герой, розсипаний цукор, освітлений будинок.

Пояснювальний попереджувальний диктант

> Записати під диктовку текст, знайти дієприкметники і пояснити їхнє написання.

Нестор прийшов у Києво-Печерську лавру сімнадцятилітнім юнаком і назавжди залишився тут. Він звів в одне ціле створені попередниками літописи і творчо опрацював їх. Нестор написав тематично завершену книгу, яка розповідає про засновників і князів Руської землі (За М. Слабошпицьким).

Творча робота

> Від наведених дієслів утворити активні дієприкметники. Увести їх у самостійно складені речення, ускладнені однорідними членами, на тему “Про розповідають нам літописи?”

Постаріти, лежати, правити, написати, зберегти, згоріти, перемогти.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Бесіда

– Чи відбувається подвоєння приголосних у дієприкметниках?

– Чим відрізняється дієприкметник від прикметника?

– Які особливості написання мають прикметники дієприкметникового походження?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Записати 10 слів з орфограмою – н – у дієприкметниках і 10 слів з орфограмою – нн – у прикметниках дієприкметникового походження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НАПИСАННЯ Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові


НАПИСАННЯ Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ