КРУГЛІ ЧИСЛА. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ЗА ЗАДАЧАМИ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З КРУГЛИМИ ЧИСЛАМИ; ФОРМУВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально пояснити вибір дії в розв’язанні задачі 437. Змінити запитання, щоб у розв’язанні додалася ще одна дія. Зачитати значення виразів з іменованими числами.

Вправа 438.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Як додають і віднімають складені іменовані числа?

2) Виразити в метрах: 5 км 80 м; 3024 дм;

86 000 мм.

3) Задача. Із 3 кг борошна виходить 4 кг хліба. Скільки треба взяти борошна, щоб спекти 60 кг хліба?

2. Усні обчислення.

Математичний диктант.

Знайти п’яту частину найменшого трицифрового числа і результат збільшити в 9 разів. Різницю чисел 810 і 600 зменшити у 7 разів. У скільки разів сума чисел 170 і 250 більша за 6? Суму чисел 3000 і 2400 поділити на 6. Число 90 000 зменшити у 30 разів. До трицифрового числа дописати зліва цифру 5. На скільки збільшилося число?

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти ознайомляться з круглими числами, складатимуть і розв’язуватимуть

задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення за вправою 439.

2. Навести приклади круглих чисел.

3. Вправа 440.

4. Як записати у вигляді суми та різниці круглого та одноцифрового числа кожне із чисел: 32, 50 306, 160? (160 = 160 + 0, або 160 = 160 – 0).

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Задача 441. Під керівництвом учителя скласти вираз для розв’язування задачі. Яких значень може набувати змінна с?

2. Задача 443. Розглянути план ділянок, з’ясувати, що показує кожне число на плані, скласти задачі, які треба розв’язати, користуючись планом. Пригадати властивості сторін прямокутника. Довжини сторін якої ділянки не видно на плані? Як їх знайти? Під керівництвом учителя учні знаходять периметри ділянок.

3. Задачу 444 розв’язати самостійно.

4. Складання задач за короткими записами вправи 445 диференційовано: І група – за першим коротким записом; ІІ група – за другим коротким записом. Фронтальна перевірка.

VI. Підсумок уроку

Ознайомилися з круглими числами, розв’язували задачі. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


КРУГЛІ ЧИСЛА. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ЗА ЗАДАЧАМИ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ - Плани-конспекти уроків по математиці


КРУГЛІ ЧИСЛА. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ЗА ЗАДАЧАМИ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ