Повітряні маси, циклони та антициклони

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 38. Повітряні маси, циклони та антициклони

Пригадайте

Які властивості має повітря? (Див. § 34-36.) Чому виникає вітер? (Див. § 37.)

Різнорідні “моря” повітря. Великий об’єм повітря тропосфери з певними властивостями, зокрема температурою, вологістю, запиленістю, називають повітряною масою. Своїх властивостей повітряна маса набуває від земної поверхні, над якою перебуває тривалий час. Повітряна маса має значні розміри. Вертикально вона може охоплювати всю тропосферу, а по горизонталі

часто поширюється на сотні й тисячі кілометрів.

За температурою розрізняють повітряні маси теплі та холодні, а за вмістом водяної пари – сухі та вологі. Сухі, або континентальні, повітряні маси утворюються над великими ділянками суходолу, а вологі, або морські, – над морями й океанами.

Повітряні маси формуються у певних широтах. Залежно від цього розрізняють п’ять типів повітряних мас: екваторіальну, тропічну, помірну, полярну арктичну та полярну антарктичну.

Полярні повітряні маси вирізняються низькими температурами, малим вмістом водяної пари у повітрі, значною прозорістю.

Помірні повітряні маси формуються у помірних широтах обох півкуль. Вони можуть бути морськими та континентальними. їхня температура і вологість змінюються протягом року за сезонами. Тропічні повітряні маси утворюються у тропічних широтах як у Північній, так і в Південній півкулях. Морське тропічне повітря має досить високу температуру й вологість, континентальне – гаряче і сухе, а місцями значно запилене.

Екваторіальна повітряна маса формується поблизу екватора над океаном і суходолом. Для неї характерні високий вміст водяної пари та висока температура.

Постійна “боротьба” різних за властивостями повітряних мас. Між повітряними масами з різними властивостями виникають вузькі перехідні зони з найбільшою різницею температури, тиску і швидкості вітру. Ці зони “боротьби” повітряних мас називають атмосферними фронтами. Вони поширюються вгору в середньому на 10-12 км, а вздовж земної поверхні – на кілька сотень кілометрів. Атмосферні фронти бувають теплі і холодні.

Практичне завдання

Утворення атмосферних фронтів можна передбачати, якщо уважно спостерігати за хмарами. Першими провісниками наближення фронту є перисті хмари у вигляді ниток із загнутими, ніби кігті, кінцями. Незабаром вони перетворюються на перисто-шаруваті хмари, що з часом вкривають усе небо і несуть опади.

 Повітряні маси, циклони та антициклони

Мал. 108. Утворення теплого (а) і холодного (б) атмосферних фронтів

Теплий атмосферний фронт формується тоді, коли тепле повітря наступає, а холодне відступає перед ним (мал. 108, а). Тепле повітря, рухаючись швидше від холодного, ніби натікає на нього, повільно піднімається вгору і охолоджується. При цьому водяна пара згущується, утворюються хмари, з яких потім випадають тривалі опади.

Холодний атмосферний фронт формується тоді, коли холодне повітря рухається в бік теплої повітряної маси (мал. 108, б). Рухаючись уперед, холодне і важке повітря підтікає під тепле і витісняє його вгору. З цим фронтом пов’язані похолодання, утворення купчасто-дощових хмар, грози, зливи.

Найбільша кількість атмосферних фронтів утворюється в помірних широтах, яким властиві значні перепади сезонних температур повітря.

Атмосферні вихори. В атмосфері постійно формуються, розвиваються і руйнуються різні за розмірами атмосферні вихори. Найбільші з них – циклони й антициклони.

Циклон – замкнута область із зниженим тиском у центрі та вітрами, що дмуть від окраїни до центру (мал. 109, а). Завдяки силі обертання Землі повітря у циклонах Північної півкулі рухається проти годинникової стрілки, а у Південній – за нею. На малюнку 109 (а) добре видно, що поблизу земної поверхні повітря рухається до центру вихору, а на висоті витікає за його межі. У центрі циклону переважає висхідний рух повітря, що зумовлює зниження тиску. Підняття повітря сприяє згущенню водяної пари, утворенню хмар і опадів. Причиною виникнення циклону є наявність атмосферного фронту.

Практичне завдання

Спрогнозуйте, звідки рухається циклон. Для цього станьте спиною до вітру, витягнувши ліву руку вперед. Ліворуч від неї буде та сторона горизонту, звідки надходить циклон і слід очікувати погіршення погоди. Ця закономірність діє лише над рівнинами і над морями.

 Повітряні маси, циклони та антициклони

Мал. 109. Циклон (а) і антициклон (б)

Антициклон – це замкнута область з високим тиском у центрі й вітрами, що дмуть від центру до окраїни за годинниковою стрілкою у Північній півкулі і проти – у Південній (мал. 109, б). У центрі антициклону переважає низхідний рух повітря, що зумовлює зростання тиску і підвищення температури. Завдяки нагріванню повітря поступово стає сухішим, що не сприяє утворенню хмар і опадів.

Факти сьогодення

Циклони і антициклони помірних широт. Це дуже потужні вихори діаметром 1500-3000 км. Залежно від умов розвитку їхня висота коливається від 2-4 до 15-20 км. Отже, ширина атмосферних вихорів більша за їхню висоту в 100-200 разів.

ПІДСУМКИ

– Повітряна маса – великий об’єм повітря тропосфери з певною температурою, вологістю, запиленістю.

– Розрізняють п’ять типів повітряних мас: екваторіальну, тропічну, помірну, полярну арктичну і полярну антарктичну.

– Перехідну зону, що розділяє дві повітряні маси з різними властивостями, називають атмосферним фронтом.

– Атмосферні фронти бувають теплими і холодними.

– В атмосфері постійно утворюються і руйнуються замкнуті області низького і високого тиску – циклони і антициклони.

Запитання і завдання для самоперевірки

Намалюйте “образ” атмосферного фронту та опишіть наслідки проходження фронтів.

Поясніть, чим відрізняються між собою холодні і теплі атмосферні фронти, циклони і антициклони.

Яка повітряна маса переважає на території України впродовж року? Які існують типи повітряних мас? Що таке атмосферний фронт?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Повітряні маси, циклони та антициклони - Географія


Повітряні маси, циклони та антициклони