Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і

Урок 104

Тема. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і

Мета: поглибити знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; закріпити вміння учнів позначати м’якість приголосних літерами я, ю, є, і; удосконалювати вміння розрізняти тверді та м’які приголосні на слух; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 211)

Який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в цих скоромовках?

– Які приголосні звуки називаються дзвінкими?

– Які приголосні називаються глухими? Наведіть приклади.

– Назвіть парні дзвінкі і глухі приголосні звуки. Які дзвінкі приголосні звуки не мають парних глухих?

– Як вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слова і складу? Наведіть приклади.

2. Хвилинка чистопису

Ел ос ва лісова

– Доберіть із цими буквосполученнями такі слова, щоб у них були м’які приголосні звуки. (Стеля, теля, осінь, росяний, полювання). Складіть звукові моделі

слів стеля, осінь.

 Тверді та мякі приголосні. Позначення мякості приголосних буквами я, ю, є, і Тверді та мякі приголосні. Позначення мякості приголосних буквами я, ю, є, і

3. Гра “Злови слово з двома м’якими приголосними”

Керівник гри називає слова, а учасники оплесками в долоні ловлять слова з двома м’якими приголосними.

Дерево, білка, Білянка, дідусь, дитина, сядь, Ляля, криниця, сьогодні, Льоля, вулиця, бетон, школа, вікно, школярі, Льоня, олівець, повітря, пенал, тюльпан, малюнок.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми пригадаємо, що ми знаємо про тверді та м’які приголосні, якими літерами позначається м’якість приголосних на письмі.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Артикуляційне вправляння (вправа 212)

– Прочитайте вголос склади парами. Вимовте попарно приголосні звуки.

– Які букви підказали вам, що приголосні, позначені виділеними буквами, треба вимовляти м’яко?

– Прочитайте правило на с. 89 і запам’ятайте його.

2. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 213)

– Якими буквами позначено м’якість приголосних у кожному слові?

3. Робота з віршем (вправа 214)

– З яким проханням звертається поет до ниви? Підкресліть звертання.

– Знайдіть у вірші слова з м’якими приголосними звуками. Вимовте їх.  Тверді та мякі приголосні. Позначення мякості приголосних буквами я, ю, є, і

– У якому слові вірша всі приголосні звуки м’які? (Сійся)

– Прочитайте правило на с. 90 і запам’ятайте його. Наведіть власні приклади до цього правила.

4. Фізкультхвилинка

5. Коментоване письмо (вправа 215)

– Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.

– З чого видно, що люди бережливо ставляться до навколишньої природи, охороняють її?

– Спишіть виділені слова. Вимовте м’які приголосні звуки і підкресліть букви, що їх позначають однією рискою. А букви, якими позначено м’якість приголосних, підкресліть двома рисками.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Звуко-буквений аналіз слів (вправа 216)

– Якими буквами позначено ці звуки? (Т, л, дз)

– А якою буквою позначено їх м’якість? (і)

2. Робота зі скоромовкою (вправа 215)

– Який звук у словах лис і ліс однаковий? ([с])

– Які звуки позначені літерою л? ([л], [л’])

– Прочитайте скоромовку і потренуйтеся швидко її промовляти. Позмагайтеся з сусідом по парті.

3. Словниковий диктант

– Запишіть слова і підкресліть літери, які позначають м’якість приголосних звуків.

Тополя, коліно, лід, Люся, Олеся, ніс, слюда, річка, сітка, синє, ллє, місяць, корінець, дзюрчить, люк, сутінки, тюльпан, полюс, диня, пляшка.

VI. Підсумок уроку

– Назвіть пари приголосних за твердістю – м’якістю.

– Якими буквами позначається м’якість приголосних звуків на письмі?

– Яка літера в українській мові завжди позначає м’який приголосний звук?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 89, 90, вправа 218.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і - Плани-конспекти уроків по українській мові


Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і