ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (перший вид). ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

Мета: формувати вміння учнів розв’язувати задачі на спосіб зведення до одиниці; закріпити знання табличних випадків множення і ділення; вдосконалювати вміння виконувати перетворення іменованих чисел; розвивати обчислювальні навички, мислення; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра “Хто швидше?”

Усні обчислення за завданням 199 (с. 30).

3. Математичний диктант

– Зменшити у 3 рази числа: 6; 15; 24.

– Збільшити у 6 разів

числа: 2; 4; 6.

– Зменшити на 7 числа: 80; 94; 14.

– Суму чисел 12 і 6 зменшити у 6 разів.

– Число 20 зменшити на добуток чисел 5 і 3.

Відповіді: 2; 5; 8; 12; 24; 36; 73; 87; 7; 3; 5.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми працюватимемо над задачами нового типу та перетвореннями іменованих чисел.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота над задачею (с. 31, завдання 201)

Учитель записує на дошці коротку умову задачі.

5 год – 30 л пального

8 год – ?

– Про що йдеться в задачі?

Скільки пального витратили для 5 год роботи двигуна?

– Про що можна дізнатися за цими даними?

– Чи можна тоді дати відповідь на питання задачі?

– Як дізнатися, скільки літрів пального потрібно для 8 год роботи цього двигуна?

– Запишіть розв’язання задачі самостійно.

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (л) – за 1 годину

2) 6 • 8 = 48 (л)

Відповідь: 48 л пального потрібно для 8 год роботи цього двигуна.

2. Складання й обчислення значень виразів за таблицею (с. 30, завдання 198)

3. Дії з іменованими числами (с. 31, завдання 202)

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею (с. 30, завдання 200)

Складання короткої умови.

 ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (перший вид). ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

– Про що запитується в задачі?

– Що треба знати, щоб відповісти на питання задачі?

– Що сказано про матір?

– Яку дію треба виконати, щоб дізнатися, скільки років матері?

– Чому дію віднімання?

– Про що тепер можемо дізнатися?

– Яку дію виконаємо, щоб дізнатися, скільки років сину?

– Яку дію треба виконати, щоб відповісти на головне питання задачі?

– Складіть план розв’язання задачі.

– Запишіть розв’язання.

Розв’язання

1) 40 – 4 = 36 (років) – матері

2) 36 : 4 = 9 (років) – синові

3) 40 – 9 = 31 (рік)

Відповідь: син молодший від батька на 31 рік.

2. Самостійна робота (с. 31, завдання 203)

Розв’язування першого рядка рівнянь – самостійно; другого – з коментуванням.

3. Розв’язування задачі за короткою умовою

 ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (перший вид). ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

Сильніші учні розв’язують задачу виразом; решта – по діях з опорою на схему-підказку.

1) [ ] – [ ] = [ ] (кг) – маса груш

2) [ ] – [ ] = [ ] (кг) – маса слив

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 31, завдання 204)

1 + 2 + 34 – 5 + 67 – 8 + 9 = 100

12 + 3 – 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100

123 – 4 – 5 – 6 – 7 + 8 – 9 = 100

123 – 45 – 67 + 89 = 100

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що повторили на уроці?

Гра “Допоможіть Незнайкові”

– Вставте пропущені числа і знаки “:” та “•”.

 ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (перший вид). ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 31, завдання 205; 206.
ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (перший вид). ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ