Будова слова

Будова слова

Словник

Будову слова вивчає розділ науки про мову, який називається морфемікою.

Морфеми можна виділити, порівнявши форми одного й того ж слов. або дібравши до нього споріднені слова:

– робота, зробити, перероблений, робітник, хлібороб;

– надводний, надхмарний, надмірний, надзвичайний, надвечір’я

– пічник, візник, рахівник, будівельник, письменник;

– пшениця, річниця, житниця, паляниця.

У слові виділяються такі морфеми.

Корінь – спільна частина споріднених слів  Будова слова

class=""/> Будова слова корінь  Будова слова має лексичне значення – стан дрімоти, спання).

Корінь має основне, узагальнене лексичне значення.

Префікс – морфема, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів та форм того самого слова:

 Будова слова

Є слова, у яких префікс не один, а кілька:  Будова слова

 Будова слова Не слід плутати префікси з коренями (хоч вони, можливо, й були колись ними):

 Будова слова

Суфікс – морфема, яка стоїть після кореня і служить для творення словоформ або нових слів:

src="/image/2/image014_140.jpg" class=""/>

У слові може бути не один суфікс, а кілька:

 Будова слова

Інтерфікс – сполучний елемент (звук), що використовується для творення складних слів:

 Будова слова

Постфікс – частки – ся, – сь, – небудь, – будь, – но, – де, що стоять у кінці слова й утворюють нові слова або форми одного й того ж слова:

 Будова слова

Закінчення (флексія) – морфема, що стоїть після кореня чи суфікса і виражає зв’язки між словами. Закінчення має граматичне значення.

 Будова слова

Закінчення  Будова слова вказує на орудний відмінок однини жіночого роду;

 Будова слова – на родовий відмінок однини.

Слова можуть мати паралельні закінчення (це так звані морфологічні синоніми):

 Будова слова

Якщо в даному слові закінчення немає, а в інших його формах – є, в такому випадку зазначається нульове закінчення  Будова слова

Закінчення в слові буває лише одне і лише в змінних словах. У незмінних словах немає закінчення, навіть нульового:  Будова слова ніто, парі, поні, таксі, пюре.

У слові виділяють ще основу – частину слова без закінчення, яка містить лексичне значення даного слова:

 Будова слова  Будова слова

Основа може бути похідною і непохідною. Непохідна основа не ділиться на мопфеми. а похідна – ділиться.  Будова слова – непохідна основа.

 Будова слова – похідна основа, бо має у своєму складі префікс і суфікс, утворена від непохідної основи стіл-.

ЗАПАМ’ЯТАЙ

Не можна плутати форми слова (поле, поля, на полях, полями) і споріднені, або спільнокореневі слова (поле – польовий, полівка, запілля, трипілля).

СЛОВНИК

Словотвір – це розділ науки про мову, який вивчає способи творення слів.
Будова слова - Довідник з української мови