Геометричні фігури в просторі

 Геометричні фігури в просторі

Мета: формувати уявлення про геометричні фігури у просторі

Дидактичні задачі. Актуалізувати уявлення про просторові фігури: кулю, циліндр, конус, куб, піраміду, паралелепіпед; уміння визначати в оточуючому середовищі предмети, що мають форму даних фігур. Класифікувати геометричні фігури на просторові та плоскі; актуалізувати уявлення та поняття про плоскі фігури, що обмежують просторові фігури. Формувати уміння розв’язувати задачі з величинами швидкість руху, час руху та пройдений шлях на знаходження четвертого

пропорційного та обернених задач на різницеве порівняння двох часток; з’ясувати відмінності в умовах задачі та дослідити їх вплив на розв’язання задач. Вдосконалювати уміння розв’язувати рівняння, в яких один з компонентів або права частина подана числовим виразом. Вдосконалювати навички додавання та віднімання іменованих чисел.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Світ, який нас оточує об’ємний. Предмети оточуючого середовища, здебільшого, мають довжину, ширину і висоту. Розгляньте

шафу, стіл, рюкзак… Які вони – плоскі чи об’ємні? Отже, є потреба з’ясувати що ви знаєте про просторові, об’ємні фігури. Деякі з них вам давно відомі. Назвіть їх. Можливо, є й інші фігури? Здогадайтесь, які предмети нагадують фігури невідомої для вас назви.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усне опитування.

Див. урок №63.

2. Актуалізація уявлень про просторові фігури.

Завдання №1 виконується колективно.

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

3. Актуалізація уявлень про плоскі фігури.

Завдання №2 виконується колективно.

4. Класифікація геометричних фігур на плоскі та просторові.

Завдання №3 виконується колективно.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування уміння розв’язувати складені задачі, які містять величини: швидкість руху, час руху, подоланий шлях.

Завдання № 4 виконується учнями самостійно.

1) Записуємо задачу коротко в формі таблиці. З’ясовуємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного; розв’язуємо її способом знаходження однакової величини (однаковим є відстань між пристанями – шлях який подолала яхта у прямому і зворотному напрямку). Учні самостійно записують розв’язання задачі у зошитах.

2) Записуємо задачу коротко в формі таблиці, з’ясовуємо, що швидкість яхти на зворотному шляху невідома, щоб її знайти треба буде виконати ще одну арифметичну дію, щоб звести задачу 2) до задачі 1). Учні самостійно записують розв’язання задачі у зошитах.

2. Вдосконалення уміння розв’язувати рівняння.

Завдання №5 виконується учнями самостійно.

3. Вдосконалення уміння додавати і віднімати складені іменовані числа.

Завдання №6 виконується учнями самостійно.

4. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №7 виконується, за можливості, самостійно.

Кількість частин дроту на 1 більша за кількість розрізів: 5 + 1 = 6 частин; 36 : 6 = 6 м – довжина кожної частини дроту.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання № 5 – розв’язати рівняння. Завдання №6 – виконати додавання та віднімання складених іменованих чисел.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Який матеріал уроку був вам знайомим? Що було нового? Що на уроці видалося нескладним? Що залишається до кінця не зрозумілим? Якими досягненнями ви задоволені? Над чим варто ще попрацювати?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Геометричні фігури в просторі - Плани-конспекти уроків по математиці


Геометричні фігури в просторі