ПОВТОРЕННЯ. ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

Цілі:

– навчальна: повторити поняття суми та різниці чисел, закони додавання; відтворити вміння виконувати додавання та віднімання багатоцифрових чисел, розв’язувати задачі, які передбачають додавання та віднімання чисел; повторити означення многокутника та його периметра, класифікацію трикутників;

– розливальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію;

– виховна: виховувати відповідальність, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід

уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

Додавання і віднімання натуральних чисел

1. Які дії першого ступеня з натуральними числами ви знаєте?

2. Що називають сумою? Назвіть компоненти дії додавання.

3. Що називають різницею? Назвіть компоненти дії віднімання.

4. Сформулюйте переставну і сполучну властивості додавання. Наведіть приклади

їх застосування.

5. Чому дорівнює сума будь-якого числа і нуля?

6. Яке число потрібно відняти від числа b, щоб дістати число b?

7. Наведіть приклади задач, які можна розв’язати за допомогою дій додавання і віднімання.

Многокутник та його периметр. Трикутник і його види

1. Що називають многокутником? Назвіть предмети, що нас оточують, які мають форму многокутника.

2. Що називають периметром многокутника?

3. Який многокутник називають прямокутником? квадратом?

4. Як називають сусідні сторони прямокутника?

5. Назвіть властивості прямокутника.

6. Як знайти периметр прямокутника?

7. Якщо сторона квадрата дорівнює а, то за якою формулою обчислюють периметр квадрата?

8. Які фігури називають рівними?

Класифікація трикутників

За кількістю рівних сторін

За видом кутів

Графічне зображення

Різносторонній (усі сторони різні)

Рівнобедрений (дві сторони рівні)

Рівносторонній

IV. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником

Задачі на повторення: № 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

2. Додаткові завдання

1) Скориставшись результатом першого прикладу, обчисліть усно результати в решті прикладів стовпчика:

І

II

А) 171 + 329;

А) 721 – 596;

Б) (171 + 658) + 329;

Б) (721 + 75) – 596;

В) (171 – 96) + 329;

В) (721 – 25) – 596;

Г) 171 + (329 – 280)

Г) 721 – (596 + 50)

2) Заповніть таблицю:

Елементи трикутника

Вид трикутника

∠A = 90°, ∠B = 32°, ∠C = 58°

∠A = 50°, ∠B = 60°, ∠C = 70°

∠A = 120°, ∠B = 38°, ∠C = 22°

AB = 7 см, BC = 9 см, AC = 7 см

AB = 11 см, BC = 11 см, AC = 11 см

AB = 12 см, BC = 9 см, AC = 7 см

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником (на повторення): № 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

2. Повторити: дії другого ступеня з натуральними числами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОВТОРЕННЯ. ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ - Плани-конспекти уроків по математиці


ПОВТОРЕННЯ. ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ