ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ЧИТАТИ Й ЗАПИСУВАТИ ЧОТИРИЦИФРОВІ ЧИСЛА; ПОВТОРИТИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ

I. Перевірка домашнього завдання

На дошці записано вирази:

60 : 12

60 : 12 + 24 : 12

(60 + 24) : 12

Який з них є розв’язком задачі 184? Взаємоперевірка вправи 183.

II. Актуалізація та корекція знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Назвати число, яке має: 3 тис. 2 сот. 5 од.; 5 тис. 2 дес. 4 од.

2) Задача 185.

2. Усні обчислення.

Вправа “Продовж ряди”.

6, 7, 8, 250, 90, 200

18, 21, 24,

…, …, …

10, 15, 20, 45, 300

2, 3, 4, …, …, …

III. Повідомлення теми та мети уроку

Читатимемо та будемо записувати чотирицифрові числа, повторювати знаходження частини числа та знаходження числа за значенням його частини, розв’язуватимемо задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

На дошці записано два числа 325 і 4325. Як записуємо три – цифрові числа? Як записати чотирицифрове число? (Пояснення вчителя). Вправа 186.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Задача 189. Сильні учні розв’язують самостійно за запитанням під позначкою *. Інші розглядають на дошці короткий запис

і складають задачу.

 ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ

Фронтально скласти подібну задачу за виразом: 56 – 56 : 4.

2. Задача 190. Скласти план розв’язування за схемами, розв’язання записати самостійно. Який зі способів є найбільш раціональним?

3. Самостійна робота за вправою 191. Взаємоперевірка.

4. Вправи 187 і 188 виконати під керівництвом учителя.

5. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Для приготування обіду в їдальні використали а кг картоплі, що становить 1/4 маси всієї картоплі. На скільки кілограмів картоплі більше залишилося, ніж використали?

Задача 2. Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 900 м, її довжина на 44 м більша за ширину. Знайти ширину і довжину ділянки.

VI. Підсумок уроку

Записати число, що має п’ять тисяч, вісім сотень, шість одиниць, три тисячі три одиниці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ - Плани-конспекти уроків по математиці


ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ