ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Мета:

    навчальна: навчити уточнювати лексичне значення фразеологізмів; розвивальна: розвивати гнучкість і образність мислення учнів; виховна: виховувати увагу та повагу до народної мудрості.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексика, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, соціокультура.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перевірка домашнього завдання Виразне читання

> Виразно

прочитайте. Про яку якість мови йдеться в уривку вірша “Мова” Олександра Підсухи?

Ой, яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

Є в ній ліс-лісок-лісочок, пуща, гай, діброва,

Бір, перлісок, чорноліс. Є іще й байрак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.

Можна “звідкіля” і “звідки”, можна і “звідкіль”.

Є у ній хурделиця, віхола, завія,

Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Вибірковий диктант

> Запишіть фразеологізми, поясніть їхнє значення.

Повісити пальто, повісити голову; влучно стріляти,

стріляти очима; людина слова, розумна людина; атестат ученого, атестат зрілості.

ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Робота з текстом

> Прочитайте текст. Які лексичні значення здебільшого передаються фразеологізмами?

Значення фразеологізму неподільне, не залежить від значень окремих слів, що входять до його складу. Воно єдине, узагальнене і, як правило, експресивне (емоційне, образне, виразне). Слова у складі фразеологізму часто мають переносне значення (мілко плавати, брати близько до серця).

Фразеології також властиві явища багатозначності; синонімії (бити байдики, сидіти сиднем, ні се ні те – ні богу свічка, ні чорту кочерга); антонімії (ні пари з уст – роззявити пельку, взяти в голову – викинути з голови).

Робота за підручником

> Прочитайте теоретичний матеріал і виконайте вправу під керівництвом учителя.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Колективна робота

> Запишіть речення. Визначте фразеологізми. Розкрийте їхнє лексичне значення.

У давніх людей поезія і музика довго йшли рука об руку, поезія була піснею (І. Франко). 2. Наші письменники плоть від плоті і кість від кості народу (М. Рильський). 3. Отак собі побалакали, й у Грицька наче од серця одлягло (Панас Мирний). 4. Поїзд уже йшов повним ходом (І. Ле). Самостійна робота

> Поясніть значення фразеологізмів. З кількома із них (3-4) складіть речення і запишіть. Прочитайте класу.

Азбучна істина. Атмосфера згущається. Без ножа різати. Без року тиждень. Від А до Я. Виміняти шило на швайку. Виходити з рамок. Поки сонця. Перебігти дорогу (комусь). Про чорний день. У наших руках. В одну дудку грати.

Розподільний самодиктант

> Користуючись словами для довідки, доберіть до наведених фразеологізмів багатозначні вирази, синоніми й антоніми.

    Роззявити рота – Давати наганяй – Як кіт наплакав – Плисти за течією –

Слова для довідок: кури не клюють, плисти проти течії; відкрити рота, почати говорити, здивуватись, загаятись; милити шию, знімати стружку, вправляти мізки, вставляти клепку, давати жару.

Творча робота

> Прочитайте фразеологічні синоніми й антоніми. Складіть з ними по 2-3 речення (з кожної групи).

Синоніми

Дивитися крізь пальці – закривати очі; кіт наплакав – капля в морі; одного поля ягоди – одним миром мазані; ні се ні те – ні риба ні м’ясо.

Антоніми

Рукою подати – за тридев’ять земель; не варить баняк – з царем у голові; вести перед – пасти задніх; гладити за шерстю – зладити проти шерсті.

Заміна мовних одиниць

> Замініть фразеологізми вільними словосполученнями, добираючи їх із слів для довідки. Запишіть.

Нічого в рот не брати, брати гору, тягнути лямку, точити ляси, спалити мости.

Слова для довідок: перемагати когось (щось), нічого не їсти, тяжко працювати, перервати усі зв’язки, беззмістовно говорити.

> Доберіть до вільних словосполучень фразеологізми. Які з них виразніші? Складіть з ними речення і запишіть.

Дуже багато, спільно (разом), мовчати, замовкнути, зовсім немає грошей.

Слова для довідок: вітер гуде в кишенях, сила-силенна, прикусити язика, ні пари з вуст.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне повідомлення

> Складіть повідомлення про лексичне значення фразеологізмів з наведенням прикладів.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Відповідь на запитання

    Яка роль фразеологізмів у мові та мовленні?

Рефлексія (Що сподобалося на уроці?)

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Попрацювати над теоретичним матеріалом та виконати вправу за підручником (на вибір учня чи за вказівкою вчителя).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ