Періодичність тригонометричних функцій

Математика – Алгебра

Тригонометричні функції

Періодичність тригонометричних функцій

Функція Періодичність тригонометричних функцій називається Періодичною з періодом Періодичність тригонометричних функцій, якщо для будь-якого x з області визначення функції числа Періодичність тригонометричних функцій і Періодичність тригонометричних функцій також належать області визначення й виконується умова: Періодичність тригонометричних функцій.
Якщо T – період функції Періодичність тригонометричних функцій, то всі числа виду nT, де Періодичність тригонометричних функцій, Періодичність тригонометричних функцій,

також є періодами функції.
Щоб побудувати графік періодичної функції з періодом T, достатньо побудувати графік на відрізку завдовжки T, а потім зробити паралельне перенесення одержаного графіка на відстані nT вправо і вліво вздовж осі Ox Періодичність тригонометричних функцій.
Тригонометричні функції є періодичними. Найменшим додатним періодом функцій Періодичність тригонометричних функцій і Періодичність тригонометричних функцій є Періодичність тригонометричних функцій. Найменшим додатним періодом функцій Періодичність тригонометричних функцій і Періодичність тригонометричних функцій є число Періодичність тригонометричних функцій.
Отже:
 Періодичність тригонометричних функцій
class=""/>; Періодичність тригонометричних функцій;
 Періодичність тригонометричних функцій; Періодичність тригонометричних функцій.
Теорема. Якщо функція Періодичність тригонометричних функцій є періодичною і має період T, то функція Періодичність тригонометричних функцій, де A, k, b – деякі числа, а Періодичність тригонометричних функцій, теж є періодичною, період її дорівнює Періодичність тригонометричних функцій.
Так, періодом функції Періодичність тригонометричних функцій є число Періодичність тригонометричних функцій, періодом функції Періодичність тригонометричних функцій є число Періодичність тригонометричних функцій.

Властивості тригонометричних функцій та їх графіків


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Періодичність тригонометричних функцій - Довідник з математики