Степінь

Математика – Алгебра

Подільність натуральних чисел

Степінь

Добуток n однакових множників, кожний із яких дорівнює а, називається n-м Степенем числа А і записується  Степінь:
 Степінь,
де n – натуральне число.
Вираз  Степінь називається степенем, число a – основою степеня, число n – показником сте­пеня.
Приклади
 Степінь;
 Степінь.
Степінь