Вступ до статистики – Початки теорії імовірностей

Математика – Алгебра

Початки теорії імовірностей

Вступ до статистики

Математична статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.
Види статистичних спостережень:
– спостереження за часовою ознакою (поточне, періодичне, одиничне);
– спостереження за способом організації (звітне, експедиційне, самообчислення);
– спостереження за ступенем повноти охоплення одиниць (суцільне, несуцільне).

/> Види несуцільного спостереження: вибіркове спостереження, спостереження основного масиву, анкетне спостереження, монографічний опис.
Усю сукупність, із якої роблять вибір одиниць спостереження, називають Генеральною. Сукупність одиниць, відібраних для вибіркового спостереження, називається Вибірковою.
Вибірки характеризуються Центральними тенденціями: середнім значенням, модою та медіаною.
Середнім значенням вибірки називають середнє арифметичне всіх її значень.
Мода вибірки – те її значення, яке трапляється найчастіше.
Медіана вибірки – це число, яке “поділяє” навпіл
упорядковану сукупність усіх значень вибірки.

Середні значення

Середнє арифметичне:
 Вступ до статистики   Початки теорії імовірностей.
Середнє квадратичне відхилення:
 Вступ до статистики   Початки теорії імовірностей.
Середнє геометричне додатних чисел  Вступ до статистики   Початки теорії імовірностей, … ,  Вступ до статистики   Початки теорії імовірностей:
 Вступ до статистики   Початки теорії імовірностей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Вступ до статистики – Початки теорії імовірностей - Довідник з математики


Вступ до статистики – Початки теорії імовірностей