Порівняння звичайних дробів

Математика – Алгебра

Звичайні дроби

Порівняння звичайних дробів

Із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, чисельник якого більший.
Із двох дробів з однаковими чисельниками менший той, знаменник якого більший.
Правильний дріб менший за одиницю.
Дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, дорівнює одиниці.
Дріб, у якого чисельник більший від знаменника, більший від одиниці.
Неправильний дріб більший, ніж пра­вильний.
Приклади
 Порівняння звичайних дробів;  Порівняння звичайних дробів;  Порівняння звичайних дробів;  Порівняння звичайних дробів;  Порівняння звичайних дробів.
Порівняння звичайних дробів