ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини; формувати вміння й навички доцільно використовувати у мовленні знання про правопис цих іменників у давальному та місцевому відмінках; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Перевірка домашнього завдання (вправа 137, с. 64)

Перевірка складених речень.

Гра “Сито”

– Випишіть іменники чоловічого

роду на – ар, – яр у стовпчик та поставте їх у родовому й орудному відмінках однини.

Лаком і фарбою

Пахне маляр.

Глиною – муляр,

Замазкою – скляр.

Учитель, лікар чи геолог,

Письменник, слюсар чи кресляр –

Всі називають головною

Одну професію – школяр!

Взаємоперевірка робіт за орфографічним словником.

Каліграфічна хвилинка

– Запишіть каліграфічно.

І барвінком, і рутою,

І рястом квітчає

Весна землю, мов дівчину,

В зеленому гаю.

– Підкресліть іменники в орудному відмінку однини.

– Випишіть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Складіть до них звукові схеми.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми розглянемо нову мовну закономірність, якою, на жаль, не всі вміють користуватися. Знання цієї закономірності робить наше мовлення різноманітнішим, милозвучнішим. А розглянемо ми відмінювання іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини.

СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Спостереження над мовним матеріалом (вправа 138, с. 64)

Розглядання таблиці

– На основі власних спостережень спробуйте з’ясувати, які закінчення мають іменники чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини.

Ознайомлення з правилом (с. 65) Первинне закріплення (вправа 139, с. 65)

    Читання слів “ланцюжком”. Вибіркове списування за завданням підручника.

Словникова скарбничка

Інженер – спеціаліст із вищою технічною освітою. Слово запозичене з французької мови, утворене від латинського слова engenium – здатність, винахідливість.

Інженер-механік. Інженер-електрик. Військовий інженер.

– Утворіть словосполучення.

(Розумний, грамотний, веселий, вимогливий, талановитий, ведучий, молодий, майбутній)

– Запишіть речення.

Мій тато працює інженером на заводі.

– Підкресліть головні і другорядні члени речення.

Фізкультхвилинка УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ Виконання вправи 140 (с. 65)

    Ознайомлення з текстом, з’ясування значення невідомих слів. Списування другого абзацу з коментуванням.

Цікаво знати!

– Запишіть подані словосполучення у давальному відмінку однини. Зразок: тренер Федір Михайлович – тренерові Федору Михайловичу, тренеру Федорові Михайловичу; брат Ігор – брату Ігореві або братові Ігорю.

Учитель Дмитро Григорович – …

Добродій Іванюк – …

Брат Роман – …

Учень Петренко – …

Поет Іван Франко – …

Висновок. Якщо у мовленні збігаються два іменники чоловічого роду – назви істот у давальному та місцевому відмінках однини, їх слід уживати з різними закінченнями.

Гра “Редактор”

– Визначте групу іменників, що правильно вжиті у давальному відмінку однини.

А) Директорем, другом, князем;

Б) директореві, другу, князєві;

В) директорові, другові, князеві.

– Визначте групу іменників, що правильно вжиті у місцевому відмінку однини.

А) Хлопцем, каменем, батьком;

Б) на хлопцєві, на каменю, на батьку;

В) на хлопцеві, на камені, на батькові.

ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вчилися робити на уроці?

– Які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини?

– Під час виконання яких завдань у вас виникли труднощі?

– Як училися їх долати?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 141 (с. 65).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ