ЧИТАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЗАПИСАНИХ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ДОДАВАННЯ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Мета: вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел, у розв’язуванні задач; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення, математичне мовлення; прищеплювати інтерес до уроків математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра “Хто швидше?”

1-й учень

3 • 7

12 : 2

5 • 5

36 : 4

6 • 8

40 : 5

2 • 8

21 : 3

2-й учень

3

• 8

14 : 2

6 • 5

32 : 4

6 • 9

45 : 5

2 • 7

24 : 3

3-й учень

3 • 9

10 : 2

5 • 7

28 : 4

6 • 7

35 : 5

2 • 9

27 : 3

3. Усні обчислення за завданнями 406; 407 (с. 67)

4. Математичний диктант

– Запишіть числа 105; 130; 118; 192.

– Розкладіть числа на розрядні доданки: 107; 120; 159.

– Запишіть значення виразу а : 8, якщо а = 72. (72 : 8 = 9)

– Різницю чисел 80 і 17 зменшіть у 7 разів. ((80 – 17) : 7=9)

– Число 6 помножте на різницю чисел 36 і 29. (6 • (36 – 29) = 42)

– Зменшуване

71, від’ємник виражений добутком чисел 7 і 7. Запишіть різницю. (71 – 7 • 7 = 22)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо працювати над трицифровими числами, будемо вчитися читати й утворювати ці числа, продовжимо роботу над задачами на спільну роботу.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Підготовча робота. Читання чисел за нумераційною таблицею (с. 61, завдання 408)

– Запишіть числа, подані в першій таблиці.

– Прочитайте числа, записані в другій таблиці.

2. Утворення чисел шляхом додавання чисел різних розрядів (с. 61, завдання 409)

– Розв’яжіть приклади з коментуванням.

– Зачитайте числа, у яких є всі розрядні одиниці.

– Зачитайте числа, у яких відсутні одиниці І розряду.

– Зачитайте числа, у яких відсутні одиниці II розряду.

– Яке число утвориться, якщо у ньому будуть відсутні одиниці III розряду?

3. Робота над задачею на спільну роботу (с. 61, завдання 410)

Аналіз умови задачі. Складання і запис на дошці короткої умови задачі.

За 1 годину

Треба набрати

Кількість годин

1 – й оператор

3 с.

49 сторінок

?

2-й оператор

4 с.

– Розв’яжіть задачу за планом.

1) Скільки сторінок набирають обидва оператори за 1 годину?

2) Скільки часу оператори повинні працювати разом у такому темпі, щоб набрати 49 сторінок?

Сильніші учні розв’язують задачу самостійно, решта учнів – за допомогою картки-підказки.

1) [ ] + [ ] = [ ]

2) [ ] : [ ] = [ ]

Взаємоперевірка виконаної роботи.

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (сторінок) – обидва оператори за годину

2) 49 : 7 = 7 (год)

Відповідь: за 7 годин.

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз задачі за розв’язанням у підручнику (с. 61, завдання 411)

– Розгляньте умову та розв’язання задачі.

– Скажіть, на яке запитання знайшли відповідь?

2. Самостійна робота

– Складіть задачу, подібну до попередньої, та розв’яжіть її.

Сильніші учні записують розв’язання виразом. Під час перевірки кілька учнів записують варіанти своїх розв’язань на дошці.

– Отже, вираз [ ] • [ ] + [ ] є розв’язанням кожної задачі, яку ви склали на уроці.

3. Творча робота над задачею

На першій поличці стояло 9 книг, а на другій – у 3 рази більше. Скільки книг на двох поличках разом?

– Відшукайте помилку в розв’язанні.

1) 9 : 3 = 3 (кн.) – на другій поличці;

2) 9 + 3= 11 (кн.)

Відповідь: усього 11 книг.

– Розв’яжіть задачу правильно (усно).

4. Завдання з логічним навантаженням

1) У математиці лише 9 цифр. Запишіть 7 трицифрових чисел, використавши ці цифри за умови, що одна і та сама цифра у числі не повторюється.

Зразок: 123; 456; 789; 921; 384; 682; 109.

2) Завдання 412 (с. 62).

Відповідь: 200; 205; 220; 225; 240; 245; 700; 705; 720; 725; 740; 745. Найбільше число 745.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Як називають одиниці І розряду?

– Як називають одиниці II розряду?

– Як називають одиниці III розряду?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 62, завдання 413; 414.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЧИТАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЗАПИСАНИХ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ДОДАВАННЯ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ - Плани-конспекти уроків по математиці


ЧИТАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЗАПИСАНИХ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ДОДАВАННЯ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ