Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв’язування задач (№№ 338-349)

Тема. Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв’язування задач (№№ 338-349).

Мета. Формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини та маси іншими; вправляти у розв’язуванні задач, знаходженні значень виразів.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Вибірково пояснити виконання перетворень (№ 336).

Б) Скласти задачу, обернену до даної (№ 337).

2. Завдання

для опитування.

А) Виразіть в кілограмах: 20 т 007 кг; 900 000 г; 8 ц 13 кг.

Б) Виразіть в грамах: 60 кг; 3 кг 060 г; 52 кг.

В) Виразіть у центнерах: 9000 кг; 70 т 6 ц; 1200 кг.

Г) Заповніть пропуски:

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

2) Розв’яжи задачу.

Маса порожньої банки 500 г. Вона вміщує 3 кг соку. Яка маса чотирьох банок із соком?

(Розв’язання:

1) 705 м = 70500 см; 515 т = 5150 ц; 705 кг = 7 ц 05 кг;

5080 м = 5 км 080 м; 5020 мм = 5 м 020 мм; 515 мм = 5 дм 15 мм.

2) 4 • (3 кг + 500 г) = 14000 г = 14 кг.)

№ 2

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

2) Розв’яжи задачу.

В одному бідоні було 150 кг меду, а в другому – 180 кг. Увесь мед розлили в банки, по 3 кг в кожну. Скільки використали банок?

(Розв’язання.

1) 3 ц 25 кг = 325 кг; 2 м 08 см = 208 см; 1025 кг = 1 ц 25 кг; 1025 мм = 1 м 25 мм; 45 ц = 4 т 5 ц; 624 т = 6240 ц.

2) (150 + 180) : 3 = 110 (б.).)

4. Усні обчислення.

А) Гра “Мовчанка”.

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

Учитель мовчки показує, які дії і над якими числами треба виконати.

(Наприклад, 330 : 3 + 200; 18 000 : 100 – 50 і т. ін.)

Б) Математичний диктант.

– 90 кг буряків розклали порівну в 5 ящиків. Скільки кілограмів буряків в одному ящику? (18 кг)

– В один ящик вміщується 7 кг моркви. Скільки потрібно ящиків, щоб помістити 42 кг моркви? (6 ящ.)

– 45 кг яблук розклали у 5 ящиків. Скільки кілограмів яблук можна розкласти у 10 таких ящиків? (90 кг)

– Невідоме число зменшили у 100 разів і одержали 240. Записати невідоме число. (24 000)

Фізкультхвилинка.

II. Розвиток математичних знань.

1. Самостійне виконання завдання № 338 (з подальшою взаємоперевіркою).

2. Розв’язування нерівностей (№ 339).

Завдання виконують колективно.

Міркування учня. Щоб нерівність 120 – х < 95 була правильна, потрібно вибрати такі значення букви х, які були б більшими від 25. Це числа 30 і 35.

3. Завдання № 341 виконують самостійно за варіантами.

Варіант 1 – вирази, записані у верхньому рядку.

Варіант 2 – вирази, записані у нижньому рядку.

4. Розв’язування задач.

А) Під час аналізу задачі № 342 на дошці виконують короткий запис у таблиці.

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

Учні розв’язують задачу самостійно.

(Розв’язання: (16 + 19) : 7 = 5 (ящ.).)

– Складіть обернену задачу і розв’яжіть її.

Обернена задача.

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

(Розв’язання: (16 + 19) : 5 = 7 (кг).)

– Які ще обернені задачі можна скласти?

Б) Задача № 143.

Учні читають задачу, аналізують її, складають план розв’язування. Розв’язання записують окремими діями з поясненням.

Вказівка. Приймемо 8000 кг цементу за 1 частину.

(Розв’язання: 1) 8000 • 2 = 16 000 (кг) – потрібно піску;

2) 8000 • 4 = 32 000 (кг) – потрібно щебеню.)

В) Самостійне розв’язування задачі № 344.

На дошці короткий запис задачі:

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

(Розв’язання: (780 – 68 • 10) : 10 = 10 (кг).)

Г) Задача N° 345.

– Розв’яжіть задачу за поданим планом.

План розв’язування

1) Скільки літрів молока дала б корова за два удої, якби вранці вона давала молока стільки, скільки увечері?

2) Скільки літрів молока дала корова увечері?

3) Скільки літрів молока дала корова вранці?

(Poзв’язання:

1) 25 – 3 = 22 (л);

2) 22 : 2 = 11 (л);

3) 11 + 3 = 14 (л).)

Г) Задача № 346.

(Poзв’язання: 360 : 4 – 120 : 3 = 50 (г).)

Д) Задача № 347.

4 кг – 3 кг

1 ц 20 кг – ? кг

1 ц 20 кг = 120 кг

(Розв’язання: 120 : 4 • 3 = 90 (кг).)

III. Підсумок уроку.

– Назвіть номери величин, які рівні між собою.

 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розвязування задач (№№ 338 349)

9) 6000 кг

10) 15 км 020 м

11) 252 дм

12) 90 т

IV. Домашнє завдання.

№№ 348, 349 (с. 55).
Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв’язування задач (№№ 338-349)