Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671).

Мета. Закріплювати вміння ділити багатоцифрові числа на одноцифрові; повторити способи перевірки дії ділення; вправляти учнів у розв’язуванні задач на зведення до одиниці.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; схеми задач; картки для самостійної роботи.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Зачитати значення виразів із № 661 у порядку

спадання.

Б) Пояснити розв’язання задачі № 662.

2. Усні обчислення.

А) Знайти:  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671) м (10 см);  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671) т (500 кг);  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671) ц (20 кг);  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671) м (25 см);

 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671) год (12хв);  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671) доби (6 год);  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671) року (4 міс.).

Б) Перевірити дію ділення множенням.

84 : 6 = 14; 96 : 8 = 14;

92 : 23 = 3; 102 : 17 = 6.

В) Периметр прямокутника 44 см, плота – 72 см:. Знайти довжину його сторін. Яка відповідь із наведених правильна? (4 см і 18см.)

9 см і 10 см 1 см і 21 см 20 см і 2 см;

24 см і 3 см 4 см і 18 см 16 см і 6 см

Г) Виконати

завдання № 663.

3. Завдання для опитування.

А) Довжина ділянки прямокутної форми 300 м, ширина становить у довжини. Знайти периметр і площу прямокутника. (720 м, 18000 м2.) Додатково дізнатися, скільки картоплі висадили на цій ділянці, якщо садили з розрахунку 200 г на 1 м2 (3600 кг)

Б) 2 доби : 6 (8 год) 1 т 2 ц : 2 ц (6)

II. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

А) Задача № 664.

Учні розглядають і пояснюють два способи розв’язання задачі; самостійно виконують дії.

Б) Задача.

Два однакових двигуни за 7 год роботи витратили 350 л пального. На скільки годин вистачить одному такому двигуну 50 л пального?

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта під керівництвом учителя.

2 дв., 7 год – 350 л

1 дв., ? – 50 л

(Перший спосіб:

1) 350 : 7 = 50 (л) – витратили за 1 год два двигуни;

2) 50 : 2 = 25 (л) – витратив за 1 год 1 двигун;

3) 50 : 25 = 2 (год)

Другий спосіб:

1) 350: 2 = 175 (л) – витратив 1 двигун за 7 годин;

2) 175: 7 = 25 (л) – витратив двигун за 1 годину;

3) 50 : 25 = 2 (год).)

В) Задача № 667*.

Уявіть собі, що ми поставили ці дві шайби на одну. Чому дорівнює сумарна маса двох шайб? То на скільки кубиків припадає 9 кульок? (На 3 кубики.)

Висновок. Отже потрібно взяти 3 кульки, щоб їх маса дорівнювала масі 1 кубика.

Г) Задача № 669.

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта під керівництвом учителя.

Учитель допомагає скласти короткий запис та план розв’язування задачі.

 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 671)

План

1) Скільки центнерів буряків зібрали з ділянки?

2) Скільки центнерів моркви зібрали з ділянки?

3) Скільки всього центнерів овочів зібрали?

(Відповіде: 412 ц овочів.)

Фізкультхвилинка.

2. Виконання завдання № 665 (в парах).

3. Розв’язування рівнянь (№ 666).

Учням із високим рівнем знань учитель пропонує знайти значення виразу:

19008 : 9 + 34104 : 6 (= 7796)

4. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (№ 668).

Перший вираз виконують біля дошки з докладним поясненням, другий – з коментуванням, решту – самостійно.

(Результати обчислень: 1274; 1162; 6262; 1621.)

III. Підсумок уроку.

– Виконайте ділення усно:

2864 : 2; 9360 : 3.

IV. Домашнє завдання.

№№ 670, 671 (с. 110).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671) - Плани-конспекти уроків по математиці


Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671)