Дієслово. Прислівник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Тема: Дієслово. Прислівник

Мета: повторити вивчене про дієслово, неозначену та особові форми дієслова; формувати вміння розпізнавати дієслова у тексті, визначити їхні граматичні ознаки, формувати навички правильного написання особових закінчень дієслів першої та другої дієвідмін, написання не з дієсловами; розвивати логічне мислення, мовлення, пам’ять, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І.

Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Повторення ключових питань.

Бесіда.

– Яка частина мови називається дієсловом? Навести приклади.

– Яку особливість має неозначена форма дієслова? На яке питання відповідає неозначена форма дієслова? Навести приклади дієслів у неозначеній формі.

– Форми яких часів мають дієслова? Навести приклади.

– Як змінюється дієслово?

ІІІ. Виконання вправ на повторення.

Вибірковий диктант.

Виписати дієслова. До кожного з них поставити питання. Пояснити написання не з дієсловами. Вказати дієслова у неозначеній формі.

Не шукай

долі, а шукай волі. Або волю здобути, або дома не бути. Немає гіршої долі, як жити без волі. Великі душі мають силу волі, а слабодухи гинуть у неволі. Сильна воля гори перевертає. На чужому полі ти не матимеш волі.

Народна творчість.

Прочитати речення. Визначити дієслова, до кожного поставити питання. Вказати дієслова в неозначеній формі. Чи вказують вони на час, число, особу? Визначити час особових дієслів.

Навіть тоді, як людина згорить, совість людини продовжує жить (М. Вінграновський). Совість гризе без зубів. Кращого за сумління порадника не буває. Хто утратив стид, той утратив честь. Сором казати, та гріх таїти. Соромно людям на очі показатися. (Нар. творч.). Мені совість підказала так зробить добро людині, щоб вона про це й не знала. (Д. Білоус.)

Робота з підручником.

Виконання вправи 65 (ІІ, усно).

Розподільний диктант.

Подані дієслова поставити у формі третьої особи множини теперішнього часу, виділити закінчення та записати в дві колонки за дієвідмінами.

Ходити, любити, знати, читати, нести, клеїти, ліпити, ходити, їхати, галасувати, кричати, мовчати, писати.

Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Від чого залежить вживання голосного у закінченнях дієслів?

Ход..ш, співа..ш, люб..ш, кос..ш, перемага..ш, перенос..ш, допомага..ш.

Прочитати дієслова, правильно їх наголошуючи. Визначити дієвідміну виділених дієслів. Поставивши ці дієслова у формі другої особи однини теперішнього часу, записати їх. Пояснити написання особових закінчень.

Зненавидіти, зобразити, кінчити, клепати, коштувати, перевести, обвести, об’єднати, оголосити, ознайомити, перевиконати, перенести, підвищити, з’ясувати.

Переписати, знімаючи риски та вставляючи пропущені букви. Пояснити написання дієслів з не.

Не/лізь у горох, то й не/скаж..ш ох. Як не/ма..ш чобіт, то взу..ш постоли. Як не/побереж..ш тіла, то й душу погуб..ш. Проти вітру не/дмухн..ш. Не/брудни криниці, бо схоч..ш водиці.

Народна творчість.

Диктант із коментуванням.

Відгадати загадки. Дієслова в кожному з речень підкреслити, пояснити їх написання. Виділені дієслова розібрати за будовою.

1. Коли нема, то чекають, як я прийду, то тікають. 2. Тріскотить, а не коник, летить, а не птах, везе, а не кінь. 3. Сам чистенький, аж блищить, а пройдеться – насмітить. 4. Кучерявий Іван на гору дереться. 5. Коло носа в’ється, а в руки не дається. 6. Крутиться, вертиться, а берега держиться. 7. Влітку наїдається, взимку висипається.

Народна творчість.

Відгадки. 1. Дощ. 2. Літак. 3. Олівець. 4. Дим. 5. Запах. 6. Річка. 7. Ведмідь.

Робота з підручником. Виконання вправи 66 (письмово).

ІV. Підбиття підсумків уроку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Дієслово. Прислівник - Плани-конспекти уроків по українській мові


Дієслово. Прислівник