Цілі: формувати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх

Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; навички читання й усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати

Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення; виховувати правильне ставлення до мистецтва, а також загальну

Урок 2 Тема. З чого починається дружба Мета уроку. Уточнити і закріпити уявлення учнів про товариські взаємини, дружбу, взаємодопомогу; спонукати дітей до дружніх стосунків і

Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць і навички вимови; вдосконалювати навички читання й усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; розвивати мовну здогадку й

Тема І. Прагнімо вершин добра Урок 1 Навіщо вивчати етику. Тема. Навіщо вивчати етику. Мета: відновити знання, здобуті учнями в 5 класі, пригадати, що таке

Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички читання; вдосконалювати навички аудіювання й говоріння; розвивати логічне мислення; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань щодо кулінарних традицій світу.

Цілі: вдосконалювати навички вживання tag-questions і нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички аудіювання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати доброзичливе ставлення

UNIT 8. DO YOU LIKE SPORTS? LESSON 76 WHAT SPORT DO YOU DO? Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву

II Семестр UNIT 5. THE UK AND UKRAINE УРОК 55 Тема. My Pen-Friends. Modifying Adverbs Мета: вдосконалювати навички читання й усного мовлення з теми; формувати

Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури, навички аудіювання й читання; формувати навички вживання нових лексичних одиниць; виховувати відповідальне ставлення до вживання

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ’Я UNIT 9. HE> УРОК 99 (4) Підтема: Слідкуй за своїм здоров’ям. Мета: Увести й відпрацювати новий лексичний матеріал.

Тема І. Прагнімо вершин добра Урок 2 У чому цінність життя (1-а година). Тема. У чому цінність життя (1-а година). Мета: сформувати в учнів уявлення

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ UNIT 2. MEET MY FRIENDS УРОК 19 (4) Підтема: Хто ми? Які ми? Мета: Увести новий лексичний матеріал теми. Продовжувати

ТЕМА II “БЕРЕЖІМО СВІТ – ДОВКОЛА І В СОБІ” УРОК 12 Що таке мистецтво керувати собою. Тема. Що таке мистецтво керувати собою. Мета: дати визначення

Lesson 4. Лондон – столиця Великобританії Мета: – навчальна, презентувати новий лексичний матеріал за темами “Я, моя сім’я та друзі (місце проживання)”, “Подорож”, підтемою “Помешкання”,

І семестр UNIT 3. BIGGER! STRONGER! FASTER! LESSON 25 I LOVE SPORTS. AND YOU? Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць і вживання слів somebody,

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES УРОК 75 (1-2) Підтема: Поговоримо про хобі. Мета: Увести новий лексичний матеріал за темою. Розвивати вміння аудіювання. Продовжувати

Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; навички аудіювання, усного мовлення й письма; розвивати мовну здогадку; виховувати зацікавленість у позашкільній діяльності. Procedure 1.Warm-up Here is

Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення; виховувати відповідальне ставлення до сім’ї, а також загальну

Unit 2. LET’S HAVE FUN Lesson 7 Тема. Я люблю спорт Мета: Навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивчені лексичні одиниці, звуки, граматичні

І семестр INTRODUCTION LESSON 4 BRUSH UP YOUR GRAMMAR Цілі: вдосконалювати навички вживання граматичних структур груп simple and Continuous у мовленні, удосконалювати навички усного мовлення,

Lesson 7. Вулиця, на якій я живу Мета: – навчальна, презентувати новий лексичний матеріал за темами “Я, моя сім’я та друзі (місце проживання)”, “Подорож”, практикувати

Цілі: вдосконалювати лексичні й граматичні навички; вдосконалювати навички читання, письма й усного мовлення; розвивати логічне мислення й пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови; виховувати зацікавленість

Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички читання, аудіювання й усного монологічного мовлення; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати загальну культуру учнів. Procedure 1.Warm-up

II семестр UNIT 9. HELLO, SUMMER HOLIDAYS! LESSON 98 HAPPY HOLIDAYS TO YOU Цілі: вдосконалювати навички читання, усного мовлення, уживання в мовленні граматичних структур і

Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; підвищувати загальну культуру здорового способу

ТЕМА IV “БУДЬМО ГРОМАДЯНАМИ” УРОК 33 Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми “Будьмо громадянами”. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми “Будьмо громадянами”.

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ UNIT 2. MEET MY FRIENDS УРОК 24 (9-10) Підтема: Школа та друзі. Мета: Узагальнити вивчений лексико-граматичний матеріал теми. Продовжувати формувати

Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань. Procedure 1.Warm-up 1) In your

Цілі: вдосконалювати навички вживання синонімів та словотворення; вдосконалювати навички усного мовлення, читання й письма; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні

Цілі: вдосконалювати лексичні й граматичні навички; вдосконалювати навички читання, аудіювання й усного мовлення; розвивати логічне мислення і пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови; виховувати зацікавленість

II семестр UNIT 6. AROUND THE WORLD LESSON 59 LOOKING UP SOME INFORMATION Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць і артиклів з географічними назвами;

Урок 26 Тема: Святкування Дня Народження. Мета: – Ознайомити з новим лексичним матеріалом теми. – Повторити й активізувати ЛО теми. – Ознайомити з літерами Uu,

І семестр UNIT 2. SCHOOL LIFE LESSON 20 OUR FAVOURITE SUBJECTS Цілі: вдосконалювати навички аудіювання, читання, письма й говоріння; розвивати мовленнєву реакцію учнів; учити співпрацювати

Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички читання; вдосконалювати навички аудіювання й говоріння; розвивати логічне мислення; виховувати толерантне ставлення до інших. Procedure 1.Warm-up 1) What do

II семестр UNIT 8. SAVE YOUR PLANET! LESSON 80 WHAT IS AROUND US? Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць; удосконалювати навички вимови, усного мовлення

Цілі: вдосконалювати навички читання, письма й усного мовлення; формувати навички вимови; вдосконалювати навички монологічного висловлювання; розвивати мовну здогадку; виховувати увагу, інтерес до англійської мови. Procedure

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА UNIT 5. WHAT’S THE NEWS УРОК 60 (9-10) Підтема: Чи є в тебе алібі? Мета: Закріпити у грі вживання структури Past Continuous.

Unit 3. APPEARANCE Lesson 6 Тема. Шкільне свято Мета: Навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями, учити вести бесіду, слухати співрозмовника;

Lesson 7. Чим ти займаєшся у вівторок? Мета: – навчальна: презентувати новий граматичний матеріал та закріпити лексичний матеріал за темою “Шкільне життя”, практикувати мовні засоби

Цілі: формувати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх

II семестр UNIT 7. WELCOME TO UKRAINE! LESSON 72 WELCOME TO UKRAINE! Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення й читання; формувати навички вживання нових лексичних одиниць

Цілі: перевірити рівень умінь учнів з письма. Procedure Choose any topic you like and write a short paragraph. Write a letter to your pen friend

Цілі: вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань. Procedure 1.Warm-up Read the

II Семестр ТЕМА “ЛОНДОН І КИЇВ” УРОК 89 Тема. Лондон. Вживання означеного артиклю Мета: – формувати граматичні та лексичні навички учнів з теми; – вдосконалювати

Мета: узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів за темою “Подорож” у вигляді проектної роботи. Обладнання: підручник, матеріали для проектної роботи. ХІД УРОКУ І.

Unit 1. MY FAMILY AND FRIENDS Lesson 3 Тема. Звідки ти родом? Мета: Навчальна: презентувати лексичний матеріал за темою “Звідки ти родом”; повторити мовні вирази

Мета: повторити вивчений лексико-граматичний матеріал; удосконалювати навички усного та писемного мовлення. Обладнання: підручник, матеріали для завдань. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання Т. Good morning,

Lesson 8. Чим ти зараз займаєшся? Мета: – навчальна: закріпити граматичний і лексичний матеріали за підтемою “Розпорядок дня”, “Дозвілля”, “Моє хобі”, практикувати мовні засоби за

II Семестр UNIT 3. BOOKS AND WRITERS УРОК 36 Тема. Ukrainian Writers. Reported Speech Мета: вдосконалювати навички читання й усного мовлення з теми; формувати навички

UNIT 8. DO YOU LIKE SPORTS? LESSON 80 WORLD FAMOUS SPORTSMEN Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів;

І семестр UNIT 1. MASS MEDIA: THE PRESS УРОК 8 Тема. British Newspapers. News Services Мета: вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; формувати навички

І семестр ТЕМА “МЕДИЦИНА. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ” УРОК 41 Тема. Це цікаво знати Мета: – вдосконалювати навички читання з повним охопленням змісту прочитаного; – вчити

Lesson 8. Свята Мета: – навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темами “Свята і традиції”, “Я, моя сім’я і друзі”, практикувати мовні засоби за підтемою

II Семестр ТЕМА “ЛОНДОН І КИЇВ” УРОК 86 Тема. Андріївський узвіз Мета: – вдосконалювати навички читання, монологічного та діалогічного мовлення; – ознайомити учнів з деякими

Мета: продовжувати збагачувати лексико-граматичні знання учнів з теми “Магазини і покупки”; розширити кругозір учнів; продовжувати ознайомлювати з найвідомішими магазинами Великої Британії; розвивати навички діалогічного та

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES УРОК 86 (1-2) Підтема: Хатня допомога. Мета: Тренувати учнів у вживанні прислівників частотності. Активізувати в мовленні

II Семестр UNIT 5. THE UK AND UKRAINE УРОК 67 Тема. Test on Listening. “About Rembrandt” Мета: проконтролювати навички аудіювання; формувати навички вживання нових ЛО

Lesson 8. Як зорієнтуватися у не знайомому місті Мета: – навчальна, презентувати новий лексичний матеріал за темами “Я, моя сім’я та друзі (місце проживання)”, “Подорож”,

Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; навички аудіювання й усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати

UNIT 1. PEOPLE AND RELATIONSHIP LESSON 5 TALKING ABOUT PEOPLE Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ UNIT 10. WE ARE UKRAINIANS УРОК 107 (3) Підтема: Звичаї та традиції. Мета: Увести і закріпити граматичний матеріал: вживання структур Att (most,

І семестр UNIT 1. WE NEED INFORMATION LESSON 12 CAN WE COUNT “INFORMATION”? Цілі: вдосконалювати навички вживання слів much, many, lots of, a lot of

Lesson 9. Мій розпорядок дня. Годинник Мета: – навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за підтемою “Розпорядок дня”, практикувати мовні засоби за підтемою “Розпорядок дня”, формувати

II семестр UNIT 5. ON THE MOVE LESSON 57 TRAVELLING IS COOL! Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення, читання й аудіювання, систематизувати лексичний матеріал з теми,

Мета: Повторити ЛО теми. Повторити граматичний матеріал. Продовжувати формувати комунікативні вміння учнів. Удосконалювати навички читання. Розвивати ерудицію учнів. Виховувати дбайливе ставлення до природи та усвідомлення

II Семестр ПОВТОРЕННЯ УРОК 92 Тема. Повторення. Чому потрібно вивчати іноземні мови? Мета: – вдосконалювати навички писемного та усного мовлення з вивчених тематичних лексико-граматичних одиниць;

II семестр UNIT 7. WELCOME TO UKRAINE! LESSON 78 HOME READING. THE ARCTIC (P. 162) Цілі: вдосконалювати навички читання, усного мовлення, уживання в мовленні граматичних

Цілі: вдосконалювати навички вживання непрямої мови; вдосконалювати навички усного мовлення, читання й письма; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх

Unit б. I LIKE HOLIDAYS Lesson 7 Тема. День тата Мета: Навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивчені

II Семестр UNIT 5. THE UK AND UKRAINE УРОК 65 Тема. Test on Reading. “Robinson Crusoe” Мета: контролювати лексичні та граматичні навички з теми; вдосконалювати

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА UNIT 5. WHAT’S THE NEWS УРОК 51 (1-2) Підтема: Зимові канікули. Мета: Повторити й узагальнити лексико-граматичний матеріал теми. Увести нові ЛО. Відпрацювати

TEST 2 A (units 3-4) Name__________________________ Form___________ Date 1. Put the verbs into the Present simple or the Present continuous (3 points) Vicky. Hello, Kate.

UNIT 4. NATIONAL CUISINE LESSON 29 TRADITIONAL BRITISH MEALS Цілі: формувати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку

Lesson 2. Готуємося до школи Мета: – навчальна: повторити та активізувати лексичні одиниці, граматичні структури, практикувати мовні засоби за темою “Я, моя сім’я та друзі”,

UNIT 3. WHY GO TO SCHOOL? LESSON 22 IF YOU PASS YOUR EXAMS WELL… Цілі: вдосконалювати навички вживання 1st Conditionals і навички вимови; вдосконалювати навички

І семестр UNIT 1. MASS MEDIA: THE PRESS УРОК 11 Тема. Navigating the Newspaper. Grammar Revision Мета: вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення з

І семестр UNIT 2. SCHOOL LIFE УРОК 26 Тема. School in the News. Grammar Revision Мета: активізувати й закріпити тематичні ЛО; вдосконалювати навички читання, усного

І семестр UNIT 4. ROUND THE CALENDAR LESSON 43 HOLIDAYS ROUND THE WORLD Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення, читання й аудіювання, систематизувати лексичний матеріал з

Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навич ки читання й усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; розвива ти мовну здогадку й мовленнєву

Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати відповідальне ставлення до довкілля. Procedure 1.Warm-up 1) Have you ever

Мета: Повторити лексичний матеріал. Продовжувати формувати комунікативні вміння учнів. Удосконалювати навички читання. Розвивати ерудицію учнів. Виховувати інтерес до традицій різних країн. Обладнання: Підручник, дошка, картки

Цілі: вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань. Procedure 1.Warm-up 1) Do

Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення; підвищувати загальну екологічну культуру. Procedure 1.Warm-up Do ex.

Unit б. I LIKE HOLIDAYS Lesson 1 Тема. Мій найкращий день Мета: Навчальна: повторити раніше вивчені лексичні одиниці, закріпити вивчені лексичні одиниці, активізувати вивчений лексико-граматичний

II семестр UNIT 6. AROUND THE WORLD LESSON 67 IT’S A SUPERLATIVE WORLD Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення, читання й аудіювання, систематизувати лексичний матеріал з

Мета: здійснювати підготовку учнів до річного оцінювання з усіх видів мовленнєвої діяльності. Обладнання: підручник, матеріали до завдань. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання Т. Good

І семестр ТЕМА “ЇЖА. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ” УРОК 23 Тема. Різні країни – різна їжа Мета: – вдосконалювати навички писемного та усного мовлення з

Цілі: вдосконалювати лексичні навички і навички вимови; вдосконалювати навички читання, аудіювання й усного мовлення; розвивати логічне мислення і пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови; виховувати

І семестр UNIT 1. WE NEED INFORMATION LESSON 5 LET’S MAKE A SCHOOL NEWSPAPER Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць; удосконалювати навички усного мовлення

ТЕМА: СВЯТА І ТРАДИЦІЇ UNIT 6. PARTIES AND HOLIDAYS УРОК 72 (9) Підтема: День народження. Мета: Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми. Тренувати учнів в

II семестр UNIT 8. SAVE YOUR PLANET! LESSON 87 THE WHOLE WORLD IN OUR HANDS Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення, читання й аудіювання, систематизувати лексичний

Цілі: формувати навички вживання tag-questions; вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати

Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички читання й усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів;

II семестр UNIT 8. SAVE YOUR PLANET! LESSON 88 HOME READING. ANIMALS IN DANGER (P. 163) Цілі: вдосконалювати навички читання, усного мовлення, уживання в мовленні

Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення; підвищувати загальну екологічну культуру. Procedure 1.Warm-up 1) Do

Lesson 1. Здраcтуй, школо! Мета: – навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями за темою “Шкільне життя”, навчити користуватися граматичною опорною таблицею “Дієслово to be”, удосконалювати

Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати відповідальне ставлення до вибору майбутньої професії. Procedure 1. Warm-up What

II семестр UNIT 6. AROUND THE WORLD LESSON 61 BROWN OR THE BROWS Цілі: вдосконалювати навички вживання артиклів з географічними назвами, навички читання й аудіювання;

II Семестр UNIT 5. THE UK AND UKRAINE УРОК 57 Тема. Climate and Weather. Weather Forecasts Мета: вдосконалювати навички читання, усного й писемного мовлення з

ТЕМА: Я ТА МОЇ ДРУЗІ UNIT 2. MEET MY FRIENDS УРОК 18 (3) Підтема: Навчання у школі. Мета: Продовжувати тренувати учнів у вживанні особових займенників

І семестр UNIT 2. SCHOOL LIFE УРОК 32 Тема. Reserved Lesson. Grammar Recapitulation Мета: вдосконалювати навички читання й усного мовлення, вживання ЛO у граматичних структурах;

Мета: повторити й узагальнити лексичний матеріал теми; розвивати вміння монологічного мовлення; продовжувати формувати в учнів комунікативні навички; учити висловлювати свою думку; удосконалити техніку читання; виховувати

Мета: контроль сформованості навичок читання. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання Т. Today is semester test on reading. ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Повідомлення результатів семестрового

Мета: Розширити кругозір учнів, поглибити їх знання про стилі живопису. Удосконалювати навички читання. Повторити граматичний матеріал – дієприкметник. Продовжувати розвивати комунікативні навички учнів. Розвивати ерудицію

Unit 1. MY FAMILY AND FRIENDS Lesson 7 Тема. У моїй родині Мета: Навчальна: презентувати новий граматичний і лексичний матеріал за темою “Моя сім’я”; практикувати

І семестр ТЕМА “АНГЛІЙСЬКА МОВА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС” УРОК 7 Тема. Чому потрібно вивчати іноземні мови Мета: – вдосконалювати навички аудіювання, читання, ММ та ДМ;

І семестр ТЕМА “ЇЖА. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ” УРОК 22 Тема. Їжа, яку ми вживаємо. Меню Мета: – вдосконалювати навички читання та усного мовлення з

ТЕМА: РОБОТА. ПРОФЕСІЇ UNIT 4. PLENTY OF THINGS TO DO УРОК 44 (7) Підтема: Віра в пророцтва. Мета: Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми. Активізувати

І семестр UNIT 1. WE NEED INFORMATION LESSON 13 IS IT EASY TO STUDY? Цілі: вдосконалювати навички вживання лексичних одиниць із теми й навички усного

UNIT 6. IS THE EARTH IN DANGER? LESSON 53 WE WOULD HAVE LESS POLLUTION IF… Цілі: вдосконалювати навички вживання Phrasal verbs і навички вимови, аудіювання,

Lesson 6. Я люблю відпочивати у парку Мета: – навчальна: закріпити граматичний і лексичний матеріали за підтемою “Дозвілля”, практикувати мовні засоби за підтемою “Моє хобі”,

UNIT 6. IS THE EARTH IN DANGER? LESSON 59 PREPARATIONS FOR WRITING REPORTS Цілі: формувати навички письма; вдосконалювати навички усного мовлення, читання; розвивати культуру спілкування

Цілі: вдосконалювати лексичні и граматичні навички; вдосконалювати навички аудіювання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати доброзичливе ставлення до співрозмовника і

Мета: продовжувати збагачувати лексико-граматичні знання учнів із теми “Магазини і покупки”; розширити кругозір учнів з теми; продовжувати ознайомлення з найвідомішими магазинами Лондона; розвивати навички діалогічного

Цілі: формувати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх

UNIT 5. COMMUNICATION TECHNOLOGIES LESSON 48 THE HISTORY OF MOBILE PHONES Цілі: вдосконалювати навички читання, аудіювання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію

І семестр UNIT 4. ROUND THE CALENDAR LESSON 40 NEW YEAR’S DAY Цілі: вдосконалювати навички аудіювання, читання, письма й говоріння, навички монологічного висловлювання; розвивати мовленнєву

Мета: вдосконалювати навички читання й усного мовлення; виховувати інтерес до іноземної мови; розвивати мовну здогадку. Обладнання: підручник, матеріали до завдань. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ’Я UNIT 9. HE> УРОК 103 (8-9) Підтема: Ти і твоє здоров’я. Мета: Повторити й активізувати лексико-граматичний матеріал теми.

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ’Я UNIT 9. HE> УРОК 97 (1-2) Підтема: Бережи здоров’я змолоду. Мета: Закріпити ЛО, вивчені на попередньому уроці. Продовжувати

Цілі: формувати навички вживання a little/a few; вдосконалювати навички усного мовлення, аудіювання й читання; вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; виховувати доброзичливе ставлення до співрозмовника.

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА UNIT 5. WHAT’S THE NEWS УРОК 56 (6) Підтема: Поради тим, хто вивчає англійську. Мета: Активізувати лексичний матеріал теми. Продовжувати формувати навички

Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати толерантне ставлення до інших

UNIT 8. DO YOU LIKE SPORTS? LESSON 82 HOW TO WRITE A GOOD ESSAY Цілі: формувати навички письма; вдосконалювати навички усного мовлення, читання; розвивати культуру

Цілі: вдосконалювати навички вживання 1st and 2nd Conditionals; вдосконалювати навички усного мовлення, читання й письма; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у

UNIT 8. DO YOU LIKE SPORTS? LESSON 74 GOING IN FOR SPORTS Цілі: вдосконалювати навички вживання Past Tenses and Future Tenses і навички вимови, аудіювання,

II Семестр UNIT 3. BOOKS AND WRITERS УРОК 43 Тема. Thematic Evaluation 3. “Books in your life” Мета: вдосконалювати навички писемного й усного мовлення з

Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички читання; вдосконалювати навички виконання тестових завдань; розвивати логічне мислення; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань щодо правильного вибору майбутньої

Lesson 5. У парку розваг Мета: – навчальна, закріпити граматичний і лексичний матеріали за підтемою “Дозвілля”, практикувати мовні засоби за підтемою “Моє хобі”, формування навичок

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ UNIT 1. SUMMER IS OVER УРОК 9 (4) Підтема: Літні канікули. Мета: Ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом. Тренувати учнів у

І семестр UNIT 1. WE NEED INFORMATION LESSON 6 GATHERING IDEAS Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць, усного мовлення й читання; учити давати пораду,

II Семестр ТЕМА “СПОРТ” УРОК 59 Тема. Домашнє читання, текст “Срібні ковзани” Мета: – формувати навички читання незнайомого тексту з повним охопленням змісту прочитаного й

UNIT 7. THE WORLD OF PAINTING LESSON 65 BRITISH PAINTING Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички читання, аудіювання й говоріння; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес

II семестр UNIT 8. SAVE YOUR PLANET! LESSON 81 MY FAVOURITE SEASON Цілі: формувати навички побудови слова; удосконалювати навички усного мовлення з опорою на лексико-граматичні

Мета: контроль сформованості навичок письма. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання Т. Today is semester test on writing. ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Повідомлення результатів річного

Unit б. I LIKE HOLIDAYS Lesson 4 Тема. Зимові свята Мета: Навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лек­сичними одиницями; Розвивальна: розвивати інтелектуальні

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ’Я UNIT 9. HE> УРОК 102 (7) Підтема: Здоров’я дорожче за багатство. Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

II Семестр UNIT 4. LISTENING TO MUSIC УРОК 47 Тема. Music Lessons. Grammar Revision Мета: вдосконалювати навички читання й усного мовлення; практикувати учнів у ММ

Мета: продовжувати удосконалювати навички читання; розвиток діалогічного та монологічного, усного та писемного мовлення учнів. Обладнання: підручник, матеріали до завдань. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання

І семестр ТЕМА “АНГЛІЙСЬКА МОВА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС” УРОК 13 Тема. Правила етикету під час спілкування Мета: – вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення

Цілі: вдосконалювати навички вживання Infinitive and Gerund і навички вимови; вдосконалювати навички аудіювання, читання й письма; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість

UNIT 4. NATIONAL CUISINE LESSON 35 FOOD AROUND THE WORLD Цілі: вдосконалювати навички вживання 2nd Conditionals; вдосконалювати навички читання і говоріння; розвивати логічне мислення; виховувати

II семестр UNIT 7. WELCOME TO UKRAINE! LESSON 74 THE MOST POPULAR TOURIST PLACES Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць і навички читання, аудіювання

Урок 28 Тема: З Днем Народження. Мета: – Повторити й активізувати Л0 теми. – Повторити вивчені літери англійської абетки. – Розвивати вміння сприйняття тексту на

І семестр UNIT 2. SCHOOL LIFE LESSON 16 WHO HAS DONE THE HOMEWORK? Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури, навички вживання

І семестр UNIT 2. SCHOOL LIFE УРОК 31 Тема. Thematic Evaluation 2. “School Life” Мета: проконтролювати рівень сформованості писемних граматичних навичок; навчити учнів виконувати трансформаційні

Мета: контроль сформованості навичок читання. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання Т. Today is year test on reading. ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Повідомлення результатів річного

І семестр ТЕМА “ЇЖА. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ” УРОК 29 Тема. Перевір себе Мета: – вдосконалювати навички читання, усного та писемного мовлення; – формувати навички

II Семестр ТЕМА “СПОРТ” УРОК 54 Тема. Найпопулярніші види спорту Мета: – вдосконалювати навички усного мовлення й аудіювання з теми; – формувати граматичні навички під

І семестр UNIT 1. MASS MEDIA: THE PRESS УРОК 15 Тема. Thematic Evaluation 1. “Mass Media” Мета: активізувати й закріпити тематичні JIO; вдосконалювати навички читання,

Цілі: вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; навички читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань.

Цілі: формувати навички вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички читання, аудіювання й усного монологічного мовлення; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань.

І семестр UNIT 1. MASS MEDIA: THE PRESS УРОК 14 Тема. Planning the School Newspaper. Grammar Revision Мета: вдосконалювати навички аудіювання, читання та усного мовлення

UNIT 7. THE WORLD OF PAINTING LESSON 66 ART GALLERIES Цілі: вдосконалювати лексичні навички й навички читання, аудіювання й говоріння; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес

Lesson 4. Моя шкільна форма Мета: – навчальна: вивчити нові лексичні одиниці, закріпити вживання лексичних структур у діалогічному мовленні, формувати лексичні навички й навички вимови,

II Семестр UNIT 5. THE UK AND UKRAINE УРОК 58 Тема. Whatever the Weather… Reported Statements Мета: вдосконалювати навички аудіювання, ММ і ДМ з теми;

Мета: формувати семантизацію лексики за темою “Хобі та захоплення”; удосконалювати навички читання, усного мовлення; розвивати критичне мислення; уміння висловлювати й аргументувати власну точку зору, аналізувати,

Мета: контроль сформованості навичок говоріння. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Привітання Т. Today is semester test on speaking. ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Повідомлення результатів семестрового

UNIT 2. CHOOSE THE CAREER! LESSON 11 SKILLS YOU NEED Цілі: вдосконалювати лексичні навички та навички вимови, аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення;

Unit 1. MY FAMILY AND FRIENDS Lesson 5 Тема. Моя сім’я Мета: Навчальна: презентувати новий граматичний і лексичний матеріал за темою “Моя сім’я”; практикувати мовні

І семестр UNIT 1. WE NEED INFORMATION LESSON 14 HOME READING. THE ANT AND THE GRASSHOPPER Цілі: вдосконалювати навички читання, мовлення, уживання в мовленні граматичної

Цілі: формувати навички письма; вдосконалювати навички усного мовлення, читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань. Procedure 1.Warm-up Do

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою “Про мене та мою родину” у вигляді проектної роботи. Обладнання: підручник, матеріали для проектної роботи. ХІД УРОКУ

І семестр UNIT 2. SCHOOL LIFE УРОК 27 Тема. Home Reading. ” Miss Honey ” Test On Reading Мета: проконтролювати навички усного й писемного мовлення

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES УРОК 79 (5) Підтема: Захоплення для кожного. Мета: Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми. Продовжувати розвивати навички усного

Unit 4. SEASONS AND NATURE Lesson 3 Тема. Зараз зима Мета: Навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивчені

Мета: продовжувати формувати уявлення учнів про англомовні країни, поглибити та розширити знання про вже відомі факти, тренувати учнів у читанні, письмі, говорінні й аудіюванні; активізувати

Unit 7. І AM AT SCHOOL Lesson 1 Тема. Моє шкільне приладдя Мета: Навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал попередніх розділів,

Тема І. Прагнімо вершин добра УРОК 3 У чому цінність життя (2-а година). Тема. У чому цінність життя (2-а година). Мета: формувати усвідомлене розуміння ключових

Цілі: формувати навички вживання модальних дієслів must, have to, need в мовленні; вдосконалювати лексичні навички, навички вимови, навички читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення;

Lesson 1. Готуємо paзом Мета: – навчальна, презентувати новий граматичний матеріал за темою “Future Simple” та лексичний матеріал за темою “Відпочинок та дозвілля”, “Покупки”, практикувати

UNIT 3. WHY GO TO SCHOOL? LESSON 26 WHAT SCHOOL TEACHES? Цілі: вдосконалювати навички вживання граматичних часів і 1st Conditionals, навички читання й аудіювання; розвивати

Цілі: вдосконалювати навички усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури, навички аудіювання й читання; вдосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; виховувати культуру спілкування та поведінки

UNIT 2. CHOOSE THE CAREER! LESSON 18 HAVE A JOB YOU LOVE Цілі: вдосконалювати навички аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку й мовленнєву

Page 2 of 41234